YouTube-repetitie KNZV-Limburg

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg         

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

Helaas mogen we vanwege de aanhoudende Corona pandemie nog niet fysiek bij elkaar komen om onze geliefde hobby te  beoefenen. Diverse mannenkoren binnen KNZV-Limburg zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten en zijn op verschillende manieren aan het repeteren gegaan. Ook is er een groeiend aantal zangers dat elke zaterdagochtend meezingt op YouTube bij “Zing als van Zelf”.  Een echte aanrader! Wel even aanmelden hiervoor.

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers repeteert al geruime tijd,  wekelijks, met zijn koren via YouTube. Op onze website staat bij Online Technieken, bereikbaar via Kennisbank,  uitgebreide informatie over repeteren via YouTube.

Het lijkt ons, adviseur/dirigent Hennie Ramaekers en het bestuur van KNZV-Limburg een geschikt momentom de OORVERDOVENDE STILTE TE DOORBREKEN en alle koren in de gelegenheid te stellen om zo’n online repetitie “live” mee te maken via YouTube.

Deze YouTube-repetitie gaat plaatsvinden op

donderdag 25 maart a.s.  van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur,verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 25 maart a.s.

U ontvangt gelijktijdig de bladmuziek. De LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen, ontvangt u op een later moment. ( rond 20 maart a.s.)

Op onze website KNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 25 maart a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                         Fer van de Winkel
Coördinator                           Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

Comments are closed.