Ambassadeurs

Ter ondersteuning van ledenwerving en het promoten van mannenkooracties heeft KNZV-Limburg de “Ambassadeur van KNZV-Limburg” in het leven geroepen

De ondersteuning bestaat uit de voorbereiding van workshop(s) met het koor, het geven van de workshop en de evaluatie daarvan.

Zie regeling: ….

Martin Hurkens, was de eerste ambassadeur, gevolgd door Math Dirks en Sef Thissen.