Laat ons u helpen

Veel koren hebben behoefte aan informatie, hulp en advies bij het besturen van hun koor.
De informatie in de artikelen uit de rubriek Adviezen kan u behulpzaam zijn bij het selecteren van onderwerpen die voor uw koor van belang zijn.
Het K.N.Z.V.-Limburg werkt samen met VNK-Limburg ( www.vnk-limburg.nl), Het Huis voor de Kunsten Limburg (www.hklimburg.nl) en Koornetwerk Nederland ( www.koornetwerk.nl).
Op hun websites vindt U veel informatie over onderstaande onderwerpen.
Desgewenst zijn wij u graag behulpzaam bij het beantwoorden van uw vragen.

Misschien kunnen wij u van dienst zijn met suggesties van beleidsmatige aard, zoals hulp bij het opstellen van beleidsplan of repertoire, of adviseren wij u met betrekking tot uw relatie met de dirigent, en wat is zijn/haar profiel. Maar ook zaken als wel of geen auditie of stemtest kunnen de revue passeren.

 • Beleidsplan, hulp bij het opstellen van een raamwerk met voorbeeld
 • Relatie dirigent
 • Programma, visie, repertoire, niveau
 • Profielschets (voorbeeld, hoe op te stellen?)
 • Auditie / stemtest

Informatie van juridische aard, zoals over AVG, rechtspersonen, rechtsbijstand, rechtsbevoegdheid of Wettelijke Aansprakelijkheid (belangrijk i.v.m. de veranderende regelgeving hierover).

 • AVG
 • Rechtspersoon
 • Voorbeeldstatuten / procedure
 • Huishoudelijk reglement
 • Rechtsbevoegdheid
 • Rechtsbijstand
 • Wettelijke Aansprakelijkheid
 • Opheffen vereniging, wat komt hierbij te kijken

Ook de communicatie ‘naar buiten’ toe, oftewel de publiciteit, is wellicht een punt van aandacht. Hoe stel je een publiciteitsplan of een persbericht op. Wat zijn de publiciteitsmiddelen en hoe benader je de media. Dat zijn de centrale vragen bij dit onderwerp.

 • Voorbeeld publiciteitsplan
 • Persbericht / media
 • Publiciteitsmiddelen (affiches, flyers, etc.)
 • Sponsoring (voorbeeld aanpak, sponsorplan)
 • Ontwikkeling website

Wat komt er kijken bij het (gezond) draaiend houden van uw koor als organisatie, of bij het organiseren van activiteiten en evenementen? Denk hierbij aan vergadertechnieken, het maken en verantwoorden van een begroting en het vinden van het benodigde geld, de onvermijdelijke draaiboeken, een inzichtelijke administratie, communicatie en informatie naar het koor toe, enz.

 • Voorbeeld organisatiestructuur
 • Vergadertechnieken
 • Begroting, verantwoording (voorbeelden)
 • Jaarrekening en balans
 • Draaiboeken (voorbeelden)
 • Organisatie activiteiten
 • Concours, Festival
 • Concert, Concertreis
 • Administratie
 • Belastingen
 • Subsidies (overzicht bestaande regelingen)
 • Aanpak (interne) communicatie

We leven in een tijd van “education permanente” waar bij- en nascholing aan de orde van de dag zijn. Wat betekent dat voor u, voor de penningmeester, voor uw koorleden, en voor de bibliothecaris of dirigent? Weet de repertoirecommissie genoeg van muziek, of van de wegen om relevante informatie te verwerven? Of misschien moeten de zangers weer eens “op cursus” met een paar lessen koorscholing.

 • Cursussen
 • Repertoire (dirigent)
 • Koorscholing
 • Specialisatie
 • Bestuur
 • Penningmeester
 • Hulp bij opzetten (meerjaren)begroting
 • Programmacommissie
 • Vergaderen
 • Bibliothecaris
 • Opleidingen
 • Digitaal vergaderen via Zoom, Skype e.d.

Ook het koor als werkgever is een actueel thema. Voordat u het weet bent u werkgever, waarbij zaken als dienstbetrekking of fictief dienstverband een rol kunnen spelen. Wij beschikken over voorbeelden van dirigentencontracten of solistencontracten, naast informatie over vrijwilligersregelingen en wettelijke regelingen en verplichtingen.

 • Dienstbetrekking / fictieve dienstbetrekking
 • Voorbeeldcontract
 • Wettelijke regelingen / verplichtingen
 • Contracten solisten
 • Concerten
 • Solisten
 • Vrijwilligersregelingen

Kopiëren van bladmuziek is niet zonder meer toegestaan, maar wat zijn nou precies de wettelijke regelingen, als er opgetreden wordt of een CD gemaakt wordt? Van belang zijnde items:

 • Auteurswet
 • BUMA
 • STEMRA
 • FEMU
 • Bladmuziek kopen of huren?
 • Kopiëren?

Meerwaarde

Overkoepelende zaken als BUMA, FEMU, Verzekeringen etc. moeten zonder zorgen voor de individuele koren worden afgeregeld tegen een zo voordelig mogelijk tarief. Dit kan bij iedere zangersbond in Nederland. De KNZV koepel organisatie heeft echter daarnaast nog de nodige meerwaarde:

 1. Het KNZV beschikt over een bibliotheek specifiek voor de mannenkoorzang met ruim 3.700 titels waarvan er 1360 vrij te downloaden zijn, omdat het KNZV hiervan de rechten heeft afgekocht. Tevens zijn er van diverse muziekwerken oefen partituren beschikbaar welke gebruikte kunnen worden via de Readers van Capella en/of Finale. Voor het uitlenen van stukken worden geen administratiekosten en geen leenrechten door berekend.
 2. Het KNZV organiseert landelijke en regionale concoursen en festivals specifiek voor mannenkoren.
 3. Het KNZV beschikt niet over een servicebureau met betaalde krachten maar werkt louter met vrijwilligers. De kosten daarvan hoeven dus niet te worden omgeslagen, waardoor de contributie van het KNZV lager uitvalt dan de contributies van de traditionele bonden als KBZON en KCZB.
 4. De secretaris van het KNZV en de secretarissen van de regio’s zijn altijd voor vragen bereikbaar ook ‘s avonds. Vragen en antwoorden worden vaak eerst onderling teruggekoppeld, zodat de klant optimaal bediend wordt. Het is daarom een voordeel dat regio’s problemen en ervaringen met elkaar uitwisselen.
 5. Het KNZV verstrekt speldjes en oorkondes en muziekbonnen bij jubilea van de koorzangers en van de koren.
 6. Contacten tussen koren onderling op regionale- en rayonbijeenkomsten
 7. De eigenheid van de mannenkoorzang is bij het KNZV geborgd.

Wat krijgen KNZV koren voor hun contributie?

Onderstaand de verdeling van de contributie aan het KNZV per 1-1-2023.
Bijdrage aan de Buma voor uitvoeringsrechten  (per koorlid per jaar) Dit is het zogenaamde kortingstarief (incl. 33,33% algemene korting en 19,5% collectiviteitskorting en inclusief 21% btw)3,60
Een niet bij een bond aangesloten koor en zelf aangemeld betaalt 6,05 (incl. btw)
Niet zelf aangemeld (een boete dus) bedraagt 9,07 (incl. btw)
Contributie lidmaatschap Koornetwerk Nederland (KNN) 0,25
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering bedrijven0,74
Collectieve brand- en inventarisverzekering0,82
Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  Opm.: Vorig jaar is een aanzienlijk goedkopere polis afgesloten!0,16
Bijdrage kosten bibliotheek plus afdracht leenrechten0,36
Dekking kosten KNZV  0,57
 
Subtotaal6,50
Premie licentie FEMU (reproductierechten) inclusief btw 2,50
Totale contributie aan KNZV (landelijk)9,00
Bij de landelijke contributie komt dan nog de contributie aan de regionale vereniging.

Opm.: Dit is moeilijk te vergelijken met de contributie van de andere bonden. Zij hebben immers geen licentie bij de FEMU afgesloten. Koren, die zich zelf aanmelden, betalen een kortingstarief van 4,44 incl. btw. Anderen betalen een basistarief van 6,67 incl. btw.

 • Landelijke en regionale nieuwsbrieven.
 • Een kennisbank met adviezen en notities