Laat ons u helpen

Laat ons u helpen

Veel koren hebben behoefte aan informatie, hulp en advies bij het besturen van hun koor. De informatie in de artikelen uit de rubriek Adviezen kan u behulpzaam zijn bij het selecteren van onderwerpen die voor uw koor van belang zijn. Het K.N.Z.V.-Limburg werkt samen met VNK-Limburg ( www.vnk-limburg.nl) en Koornetwerk Nederland ( www.koornetwerk.nl). Op hun websites vindt U veel informatie over onderstaande onderwerpen. Desgewenst zijn wij u graag behulpzaam bij het beantwoorden van uw vragen. Beleidsadvies Misschien kunnen wij u van dienst zijn met suggesties van beleidsmatige aard, zoals hulp bij het opstellen van beleidsplan of repertoire, of adviseren wij u met betrekking tot uw relatie met de dirigent, en wat is zijn/haar profiel. Maar ook zaken als wel of geen auditie of stemtest kunnen de revue passeren.
 • Beleidsplan, hulp bij het opstellen van een raamwerk met voorbeeld
 • Relatie dirigent
 • Programma, visie, repertoire, niveau
 • Profielschets (voorbeeld, hoe op te stellen?)
 • Auditie / stemtest
Juridisch advies Informatie van juridische aard, zoals over AVG, rechtspersonen, rechtsbijstand, rechtsbevoegdheid of Wettelijke Aansprakelijkheid (belangrijk i.v.m. de veranderende regelgeving hierover).
 • AVG
 • Rechtspersoon
 • Voorbeeldstatuten / procedure
 • Huishoudelijk reglement
 • Rechtsbevoegdheid
 • Rechtsbijstand
 • Wettelijke Aansprakelijkheid
 • Opheffen vereniging, wat komt hierbij te kijken
Externe communicatie Ook de communicatie ‘naar buiten’ toe, oftewel de publiciteit, is wellicht een punt van aandacht. Hoe stel je een publiciteitsplan of een persbericht op. Wat zijn de publiciteitsmiddelen en hoe benader je de media. Dat zijn de centrale vragen bij dit onderwerp.
 • Voorbeeld publiciteitsplan
 • Persbericht / media
 • Publiciteitsmiddelen (affiches, flyers, etc.)
 • Sponsoring (voorbeeld aanpak, sponsorplan)
 • Ontwikkeling website
Activiteiten en evenementen Wat komt er kijken bij het (gezond) draaiend houden van uw koor als organisatie, of bij het organiseren van activiteiten en evenementen? Denk hierbij aan vergadertechnieken, het maken en verantwoorden van een begroting en het vinden van het benodigde geld, de onvermijdelijke draaiboeken, een inzichtelijke administratie, communicatie en informatie naar het koor toe, enz.
 • Voorbeeld organisatiestructuur
 • Vergadertechnieken
 • Begroting, verantwoording (voorbeelden)
 • Jaarrekening en balans
 • Draaiboeken (voorbeelden)
 • Organisatie activiteiten
 • Concours, Festival
 • Concert, Concertreis
 • Administratie
 • Belastingen
 • Subsidies (overzicht bestaande regelingen)
 • Aanpak (interne) communicatie
Bij- en nascholing We leven in een tijd van “education permanente” waar bij- en nascholing aan de orde van de dag zijn. Wat betekent dat voor u, voor de penningmeester, voor uw koorleden, en voor de bibliothecaris of dirigent? Weet de repertoirecommissie genoeg van muziek, of van de wegen om relevante informatie te verwerven? Of misschien moeten de zangers weer eens “op cursus” met een paar lessen koorscholing.
 • Cursussen
 • Repertoire (dirigent)
 • Koorscholing
 • Specialisatie
 • Bestuur
 • Penningmeester
 • Hulp bij opzetten (meerjaren)begroting
 • Programmacommissie
 • Vergaderen
 • Bibliothecaris
 • Opleidingen
 • Digitaal vergaderen via Zoom, Skype e.d.
Het koor als werkgever Ook het koor als werkgever is een actueel thema. Voordat u het weet bent u werkgever, waarbij zaken als dienstbetrekking of fictief dienstverband een rol kunnen spelen. Wij beschikken over voorbeelden van dirigentencontracten of solistencontracten, naast informatie over vrijwilligersregelingen en wettelijke regelingen en verplichtingen.
 • Dienstbetrekking / fictieve dienstbetrekking
 • Voorbeeldcontract
 • Wettelijke regelingen / verplichtingen
 • Contracten solisten
 • Concerten
 • Solisten
 • Vrijwilligersregelingen
Auteursrechten Kopiëren van bladmuziek is niet zonder meer toegestaan, maar wat zijn nou precies de wettelijke regelingen, als er opgetreden wordt of een CD gemaakt wordt? Van belang zijnde items:
 • Auteurswet
 • BUMA
 • STEMRA
 • FEMU
 • Bladmuziek kopen of huren?
 • Kopiëren?