VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl:

Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen?

Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 door de lucht kan worden overgedragen. (Fretten worden vaak gebruikt voor het bestuderen van virussen die griepachtige verschijnselen veroorzaken om dat fretten wat betreft de symptomen die ze krijgen vergelijkbaar zijn met mensen.) Uit het eerste deel van de studie [1] blijkt dat overdracht via druppeltjes op korte afstand mogelijk is. Het lopende vervolgonderzoek gaat over de mogelijke overdracht via aerosolen.

Wat ging er mis bij het Amsterdams Gemengd Koor?

In maart werden vele leden van het Amsterdams Gemengd Koor getroffen door COVID-19 [2]. Het UMC Utrecht onderzoekt deze uitbraak. Een samenvatting volgt.

Een beschermkap voor zangers

Aan de Universiteit Twente wordt een kap ontwikkeld die druppels en aerosolen tegenhoudt. De kap bestaat uit een doorzichtig spatscherm met een afsluitende doek, en heeft een mini-ventilator voor het inblazen van lucht.

Ontwerpideeën voor preventiemiddelen

Aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft onderzoeken studenten of er producten ontworpen kunnen worden die zangers en instrumentalisten beschermen tegen de overdracht van COVID-19. Het team werkt aan vijf verschillende ideeën: gezichtsmaskers, virusdodende materialen, luchtstroommaximalisatie, hekken of cabines en elektromagnetica.

Hoe de concentratie van aerosolen in binnenruimtes te verlagen?

De TU Eindhoven en de TU Delft werken samen aan een wetenschappelijke publicatie om de zo veilige mogelijke uitoefening van muzikale activiteiten te ondersteunen tijdens COVID-19 en eventuele toekomstige pandemieën. Dit op basis van specifieke kennis van aerosolgeneratie tijdens die activiteiten, de kennis van de verspreiding van aerosolen in binnenruimtes en de mogelijke verwijdering van aerosolen door ventilatie- en filtertechnieken. Verder zijn de Technische Universiteit Eindhoven en haar partners op initiatief van het Topteam Sport en Sportinnovator een onderzoeksproject gestart naar de studie van aerosolen in sportscholen en de mogelijkheden voor reductie van de concentratie van deze aerosolen. Hoewel in eerste instantie gericht op sportscholen, heeft dit project ook het expliciete doel om andere domeinen / activiteiten, zoals koren, orkesten, evenementen, enz. te ondersteunen.

BRON: VirMus.nl

Comments are closed.