UPDATE 22 mei: Informatiesessie Protocol Sector Cultuureducatie en – participatie

2020 KNN KNMO

Vandaag, vrijdag 22 mei 2020 om 17:00 uur, vond de tweede informatiesessie over het Protocol Sector Cultuureducatie en – participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen plaats. Door technische problemen hebben helaas veel geïnteresseerden geen toegang kunnen krijgen tot deze sessie. Cultuurconnectie betreurt dit ten zeerste. Cultuurconnectie heeft desondanks tijdens de sessie de vragen van de ca. 75 online deelnemers zo goed als mogelijk beantwoord. Voor zover deze vragen niet al in onze FAQ waren opgenomen, zullen wij deze verwerken op de pagina over het Protocol Sector Cultuureducatie en – participatie op onze microsite.

Vanwege de minder gunstige ervaringen met het platform van Microsoft Teams, waarin technische problemen ons allemaal parten hebben gespeeld, zullen wij nu uitwijken naar een ander platform. Cultuurconnectie neemt in onderzoek welke alternatieven er zijn om een online informatiesessie met een groot aantal deelnemers alsnog te laten plaatsvinden. Cultuurconnectie zal u hierover via onze communicatiekanalen informeren zodra meer bekend is.

Zie ook: Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
CC logo hoofd
publicatiedatum 22 mei 2020 Update met FAQ 23 mei 2020 

Comments are closed.