Uitnodiging DIRIGENT contact

Uitnodiging DIRIGENT CoP KNZV

Geachte dirigent,
DirigentenContact is het project van Koornetwerk Nederland (KNN) voor en door dirigenten. Zij
ontmoeten elkaar live of online in Communities of Practice (CoP) waarin zij ervaringen
uitwisselen en werken aan de versterking van hun dirigeerpraktijk. Het Koninklijk Nederlands
Zangers Verbond (KNZV) is gastheer van de CoP voor de mannenkoorzang. De CoP voor de
mannenkoorzang komt 3 keer bij elkaar in het voorjaar van 2022, als de beperkingen van de
coronamaatregelen dit toelaten. De bijeenkomsten, waaraan maximaal 15 dirigenten kunnen
deelnemen, worden geleid door Martin van der Brugge van Dirigentenbemiddeling.
De data voor de CoP voor de mannenkoorzang zijn 10 februari 2022, 3 maart en 24 maart,
telkens tussen 10.00 uur en 12.30 uur.
De locatie voor de bijeenkomst op 10 februari is het Torenlaan Theater, Torenlaan 38 te Zeist.
We stellen ons voor dat in deze drie bijeenkomsten de volgende onderwerpen aan de orde
kunnen komen:
• Toekomst mannenkoren,
• Bespreking van actuele thema’s,
• Delen van kennis en ervaring,
• Uitwisseling en innovatie van werkvormen,
• Intervisie.
Uiteindelijk bepalen de deelnemers welke onderwerpen aan bod komen.
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Het KNZV draagt de kosten voor de locatie en biedt
de deelnemers een lunch aan. Reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers.
Dirigenten van mannenkoren van het KNZV, maar ook van KCZB en KBZON zijn van harte voor
deze CoP uitgenodigd. Als u hieraan wilt deelnemen, meldt u zich dan aan door op deze link te
klikken en het inschrijfformulier in te vullen.

LINK INSCHRIJVEN: https://knzv.nl/community-of-practice-inschr/

Comments are closed.