Spelregels aanvragen oorkondes en insignes

AAN:

alle secretarissen van onze leden/koren

Beste secretaris,

Elk jaar worden er bij vele koren jubilea gevierd waarbij trouwe zangers in het zonnetje worden gezet.  Het is dus zaak om tijdig uw aanvraag in te dienen.

Mede namens onze coördinator Jubilea Will Selen willen wij graag nog eens een aantal punten op een rijtje zetten, die betrekking hebben op het aanvragen van oorkondes en speldjes voor jubilarissen. Spelden zijn er voor jubilarissen, welke 25, 40, 50, 60, 65 of 70 jaar lid zijn van het KNZV.

In bijlage treft u aan de ‘Spelregels’ waarin u uitleg vindt hoe de aanvraag in zijn werk gaat.

Bij voorbaat bedank ik u voor uw medewerking om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

namens het bestuur van KNZV-Limburg,

secretaris (Vacant)

Comments are closed.