Protocol Sector Cultuureducatie 13 mei 2020

KNMO en Koornetwerk Nederland adviseren om voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Richtlijnen voor hervatten koorrepetities d.d. 13-05-2020: Work in Progress!

De laatste weken heeft een werkgroep voor onze sector een aanvulling gemaakt op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training”, dat op 29 april verscheen. Vanaf vandaag  zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier beschikbaar. Het advies aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen aanpassingen steeds melden op onze website en Facebookpagina. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl

Intussen kan elke vereniging zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn richtlijnen samengesteld, die vanaf vandaag beschikbaar zijn. 

De richtlijnen zijn samengesteld door een afvaardiging van Cultuurconnectie, de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland. Vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders zijn hierbij betrokken. De werkgroep heeft specifiek invulling gegeven aan punt 5 van de Preambule van het protocol “Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting”.

De route van het protocol is weliswaar gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving vanuit Rijksoverheid, bedenk wel dat deze wordt gebruikt bij een definitief besluit over ingang maatregelen. Bijvoorbeeld per 1 juni.

Protocol Sector Cultuureducatie

Het volledige Protocol Sector Cultuureducatie, inclusief de aanvullende richtlijnen voor koren (zie IV. Richtlijn cultuurparticipatie & samenspel) staat op de website van CultuurConnectie.

2020 KNN KNMO

Comments are closed.