Projectkoor Mozart

cantate 60 jaar

 Projectkoor Mozart

 

Beste zangersvriend,

 

Gemengd zangkoor Cantate van de Fatima parochie in Brunssum viert in 2020 haar 60-jarig jubileum. Met een ledenaantal van tussen de 50- en 55 zingende leden mag het koor zich tot een van de grotere gemengde koren van Zuid-Limburg rekenen. Voor het jubileumjaar hebben wij een mooi programma samengesteld.

Naast een aantal extra feestelijke opluisteringen tijdens de reguliere kerkelijke feestdagen, zullen wij op zondag 11 oktober 2020 een Mozart concert geven in de Fatima kerk te Brunssum. Daarvoor vragen wij met deze brief uw speciale aandacht.

 

Het is onze intentie om dit concert als projectkoor uit te voeren. Op het programma staat de Krönungsmesse van W.A. Mozart alsmede een aantal werken van hem, die deels solistisch, deels in samenzang met het koor en begeleid door een groot orkest zullen worden uitgevoerd.

Het concert staat onder leiding van onze dirigent Jan Ezendam, tevens docent aan het conservatorium. De solisten en het groot orkest bestaan uit studenten van het conservatorium.

Wij nodigen iedereen die deel wilt uitmaken van ons projectkoor van harte uit. Wij zoeken met name zanger(e)s(sen) die de Krönungsmesse al eerder hebben gezongen en daarmee dus bekend zijn.  Voorafgaande aan de uitvoering zal er één generale repetitie plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Deze repetitie zal een morgen- en middagdeel bevatten. Informatie daarover volgt nog verder na inschrijving.  

Omdat er voor ons koor nogal wat kosten zijn verbonden aan deze uitvoering vragen wij aan de deelnemende gasten een eenmalige bijdrage van € 25,00 per persoon. Daarvoor wordt, indien nodig, de partituur op papier of digitaal aangeleverd en zorgen we voor de catering tijdens de generale repetitie.

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u deelnemen aan ons projectkoor dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Wij verzoeken u in dat geval de bijdrage van € 25,00 vóór 1 juni 2020 over te maken naar ons rekeningnummer NL 86 RABO 0109309650 t.n.v. Gemengd zangkoor Cantate onder vermelding van “Mozart projectkoor 2020”. U vindt deze informatie ook op onze website www.cantate-brunssum.nl

Wij hopen van harte u te mogen begroeten als deelnemer van ons Jubileum Mozart concert.

 

 LEES MEER KNOP 70pct

 voor het aanmeldformulier.

 

Bru Cantate koorfoto

 

 LEES MEER KNOP 70pct Activiteiten rondom het 60-jarig bestaansfeest van Gemengd zangkoor Cantate

Comments are closed.