Projectkoor Do You Remember

doyouremember50pctProjectkoor Do You Remember van het Landgraafs Mannenkoor St Joseph.

Geïnspireerd door het vlammend betoog van onze bondsvoorzitter, Herman Janssen, heeft het bestuur van het LMK besloten te starten met een projectkoor gericht op enerzijds imagoverbetering van het Mannenkoor (niks oubolligheid!) en anderzijds en vooral gericht op het binnenhalen van nieuwe zangers (40 plus).

Via alle mogelijke PR media (t.v. , radio, week- en dagbladen) hebben we ruchtbaarheid    gegeven aan de mogelijkheid, die het LMK realiseerde, om gratis 10 repetities bij te     wonen waarop toppers uit de  60er  en 70er jaren ( Nights in white satin, It is hard days     night, Hey Jude,  Can’t stop falling in love, enz.) ingestudeerd zouden worden. Waarna als afsluiting van het project op een gratis toegankelijk concert (met begeleiding van een  Popband) het projectkoor aan het publiek kon laten horen wat er in 10 repetities al         bereikt kan worden.

De repetities werden gemiddeld door 20 nieuwelingen bezocht. Het hielp echt dat er net   zo veel buddy’s het koor versterkten. Vooral ook de onderlinge contacten konden zich zo optimaal ontwikkelen. Er ontstond toen geleidelijk aan al een groep van gelijkgezinden. Een enkeling haakte af vanwege problemen met zijn stem. Het totale project werd doorlopen door 20 nieuwelingen.

Het concert samen met de band “The Sunny pipers” werd zeer goed bezocht en de mannen van het koor genoten zichtbaar van het enthousiaste publiek.

Na het concert werd de mannen gevraagd  of zij geïnteresseerd waren in een lidmaatschap van het LMK.  12 Mannen gaven aan dat wel te zien zitten en volgen nu al vijf weken met groot enthousiasme koorscholing. Overigens hebben de acht afvallers als reden om geen lid te worden van het LMK als reden opgegeven: Ik ben vooral gekomen als bestuurder van een ander koor om te bezien of een dergelijk project ook een idee is voor ons koor (4x),  de repetitieavond van het LMK ben ik niet vrij (3x), vanwege wisseldiensten op mijn werk (2x), ik kan niet zingen (1x).

Ondertussen hebben we voor de nieuwe zangers passende plaatsen tussen onze LMK-mannen gezocht en gevonden (vaak naast de buddy die hen vertrouwd is van het projectkoor).

Hans Erfkemper, Voorzitter Landgraafs Mannenkoor St Joseph

Comments are closed.