Overleg KNZV Nederland en FEMU

FEMUDe FEMU (Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

 

Onderstaand het resultaat van het overleg tussen KNZV Nederland en FEMU

 

Wij hebben afgelopen maandag een goed gesprek gehad met Erik Janssen van de FEMU.

Wij hebben in het kort het volgende afgesproken.

– Voor 2019 is het te laat om nog een licentie af te sluiten. Erik was het hiermee eens.

– Erik komt voor september a.s. met een voorstel voor een volledige bundel (additioneel kopieren en digitaal beheer) voor 2020 en volgende jaren waarbij volgens onze wens de prijs van de licentie in enkele jaren oploopt.

  Daarna zal de prijs jaarlijks geïndexeerd worden.

– Erik Janssen realiseert zich overigens ook, dat wanneer de Nederlandse muziekuitgeverijen over zouden gaan tot het digitaal verstrekken van partituren en koorpartijen de licentieprijs naar beneden zal moeten, omdat de reproductierechten dan al in de aanschafprijs zijn opgenomen of zijn afgekocht.

  • – Wij kunnen de KONEZA (gratis) aanmelden bij de FEMU. Wellicht kunnen wij dan ook nog “iets” krijgen uit de verdeling van de FEMU.

              “Zolang wij (KNZV) met de  FEMU in onderhandeling zijn zal hij onze koren met rust laten.”

 

Vraag en antwoord

De BUMA, de STEMRA en de FEMU houden zich alle drie bezig met de inning van muziekrechten.

Voor alle duidelijkheid:

De BUMA int de uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden. De bonden hebben met de BUMA via KNN een collectief contract.

Momenteel is de jaarlijkse bijdrage 3,12 euro per koorlid per jaar en is opgenomen in de jaarlijkse bondscontributie.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website (licentie is thans 130,00 euro per jaar) en voor vastlegging op CD/DVD.

Dit moeten de koren zelf aanvragen. Bij CD’s en DVD’s wordt dit in de regel gedaan door het bedrijf dat de vastlegging verzorgt.

De FEMU int reproductierechten volgens de auteurswet.

 

Wanneer je bent aangesloten bij de FEMU, kan er heel veel ( dat kost zo’n € 1,67 per lid per jaar )

  Dit klopt niet helemaal. De licentie voor additioneel kopieren kost inderdaad rond de 1,67 (excl. btw).

  Dan mag u bladmuziek kopieren voor de volgende doeleinden:

  – Voor een enkel, later bijgekomen koorlid

  – Om aantekeningen op te maken

  – Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen

  – Om de originele koorpartij te vergroten of te verkleinen

  Hieronder valt dus niet het digitaal beheer en het publiceren van songteksten.

  Dan kost een licentie op dit moment 3,18 euro (excl. 21% btw) per koorlid per jaar.

  De KNZV is momenteel in onderhandeling met de FEMU en streeft naar een lager starttarief voor 2020 voor een volledige bundel.

 

– Dan mag je van kopieën zingen, mits je kunt aantonen dat je de originele bladmuziek in bezit hebt.

  Dat mag inderdaad met een licentie met de FEMU. Je hoeft dan ook op concerten niet meer van de originelen te zingen.

  Er wordt immers ook steeds vaker op concerten uit het hoofd gezongen. 

 

– Dan mag je digitaal aangeleverde kopieën gebruiken mits je kunt aantonen dat je ze gekocht hebt.

  Met de uitgebreide licentie mag dit inderdaad. Het gebruik van tablets is dan ook geregeld.

  Dit mocht voorheen overigens ook al met de muziekstukken van KONEZA die u vrij uit de bibliotheek van de KNZV kunt downloaden.

  Dat kan ook van de muziekstukken waarvan de KNZV de rechten heeft afgekocht.

 

– Dan mag ik transponerende correcties voor het koor voorschrijven, als je de originele in je bezit hebt.

   Dat is van geval tot geval anders. Meestal is dit geen probleem mits het karakter van het arrangement niet ingrijpend wordt veranderd.

 

– Dan mag ik transponerende arrangementen maken van bijv gemengd koor naar mannenkoor, als je de originele in je bezit hebt.

  Dit heb ik nagevraagd en men vindt dit een ingrijpende verandering en zou officieel via rechthebbenden moeten lopen.

 

– Dan mag ik muziek uitgeven en arrangeren van componisten, die langer dan 75 jaar zijn overleden, mits de rechten daarvan niet zijn opgekocht.

  De beschermende periode is 70 jaar. Je mag muziek bewerken en uitgeven. Wel is het zo, dat bij ingrijpende aanpassingen het auteursrecht weer van kracht wordt voor dezelfde periode.

  Stel ik arrangeer iets van Mozart met een specifieke groove en wat effecten, een uniek intro of zo. Dan is die uitgave weer beschermd tot 70 jaar na mijn dood.

  Kopieert iemand mijn arrangement en zet zijn eigen naam daarboven dan is dat plagiaat! U dient het arrangement dan natuurlijk wel bij de BUMA aangemeld te hebben.

  Vaak worden (kleine) aanpassingen door de dirigent niet aangemeld. Aanbevolen wordt dan zijn naam niet op het muziekstuk te zetten.

  Deze muziek kunt u vrij downloaden. Zie websites m.b.t. “Public Domain Music”.

 

– Als ik arrangementen maak van muziek van componisten die jonger dan 75 jaar zijn overleden, dan heb ik toestemming nodig van de uitgever.

   Klopt, de termijn is 70 jaar. Zie ook mijn opmerkingen bij de vorige stelling.

 

– Dan mag je nummers van buiten zingen, mits je de teksten maar nergens afdrukt. Als je ergens de teksten afdrukt, dan moet je de originele in je bezit hebben.

   Klopt van buiten zingen mag altijd zonder toestemming. Songteksten openbaar maken of verspreiden via een beamer of programmaboekje mag alleen met een uitgebreide licentie van de FEMU

 

– Om te zingen in kerken en besloten bijeenkomsten, mag je kopieën gebruiken en zijn bovenstaande regels n.v.t,

   Met een licentie van de FEMU mag je zo wie zo van kopieen zingen ook in een kerk. In de kerk is overigens ook de auteurswet van kracht.

   Bedoeld werd tijdens de presentatie, dat tijdens de eredienst het zonder licentie is toegestaan om teksten via een beamer te presenteren.

 

Zoals al eerder opgemerkt is KNZV Nederland in onderhandeling met de FEMU. Zolang zal de FEMU onze koren met rust laten.

 

logo KNZV Flow of Voices bewerktjpg

 

Comments are closed.