Ontwikkelingen KNZV-Nederland

Opheffing KNZV vereniging Brabant/Zeeland.

De voorzitter van deze vereniging heeft aangekondigd dat zij in hun najaarsvergadering van 19 oktober 2019 zullen gaan besluiten de vereniging op te heffen en hun leden te adviseren om aansluiting te zoeken bij de korenbond KBZON.

Voor KNZV Nederland (KNZV-N) betekent dit een vereniging en een bestuurslid minder. Omdat de uitgaven van KNZV-N vooral lid-gerelateerd zijn (BUMA, KNN, Verzekering ) en 1 op 1 worden doorgezet naar deze organisaties zal de financiële impact beperkt zijn. Vooral ook omdat het bestuur de organisatiekosten van KNZV-N al geruime tijd zo laag als mogelijk probeert te houden.

 

Muziekbibliotheek KNZV.

Er wordt nog maar erg weinig gebruik gemaakt van de landelijke bibliotheek. Dit gegeven en het feit dat we van bibliothecaris moeten gaan wisselen heeft het bestuur aanleiding gegeven om een werkgroep onder leiding van de landelijke secretaris en portefeuillehouder bibliotheek te laten bezien hoe we nu verder moeten.

In deze werkgroep zitten 3 afgevaardigden uit onze Vereniging.

 

Stichting FEMU.

De Stichting FEMU(Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is opgericht om de auteursrechten te bewaken in geval van kopiëren en digitaliseren van muziek stukken, zoals de BUMA dit voor het uitvoeren van de muziek doet.

De auteurswet in Nederland regelt dat het kopiëren van aangeschafte bladmuziek NIET is toegestaan voor het gebruik bij repetities en concerten, tenzij dit recht bij de aanschaf ervan apart is gekocht. In alle andere gevallen moet ieder koorlid dus bij de repetitie en het concert vanaf de originele partituur werken. Overigens de partituur op de iPad of tablet zetten is ook kopiëren en daarvoor geldt dus hetzelfde.

KNZV-N is al langere tijd met de FEMU in gesprek om tot een financieel gunstige regeling voor onze koren te komen en heeft met de FEMU afgesproken dat zolang de gesprekken lopen er geen controles bij de aangesloten koren zullen plaatsvinden. Wij hebben inmiddels een offerte van de FEMU hiervoor ontvangen.In november is er een overleg onder de vlag van Koren Netwerk Nederland(KNN) van alle grote korenbonden om een gezamenlijke marsroute te bepalen zodat we ook nog een schaalvoordeel kunnen realiseren in het tarief.

Kortom het proces loopt maar is nog niet afgerond, wij houden u op de hoogte.

 

Mannen Koor Festival (MKF) 19 september 2020 in Zeist.

De voorbereidingen voor het MKF zijn in volle gang en voorlopen voorspoedig.

Het belooft een swingende happening te worden in het centrum van Zeist waar op 5 overdekte buitenpodia 21 mannenkoren(tot nu toe) het winkelende publiek en de terrasbezoekers laten kennismaken met Mannenkoorzang nieuwe stijl. Daarnaast wordt het meezingen in de door koren uitgevoerde “flashmobs” aangemoedigd.

Kortom een spektakel om niet te missen. Alleen erg jammer dat maar weinig koren uit onze vereniging deze uitdaging en het gezellige dagje uit hebben opgepakt.

Herman Janssen, voorzitter

Comments are closed.