Mannenkoorfestival KNZV september Zeist uitgesteld

Beste zangers en bestuurders binnen KNZV.

Na rijp beraad heeft de werkgroep MKF2020 vandaag geconcludeerd dat het organiseren van het mannenkoorfestival in september a.s. niet gaat lukken. 

Enerzijds wordt de tijdspanne die overblijft voor de organisatie van het festival erg kort en anderzijds is er geen zicht op wanneer koren weer kunnen beginnen met repeteren en het opnieuw opstarten van hun organisatie. 

Ook zijn de data wanneer we weer kunnen opstarten nog niet duidelijk en het zal mij niet verbazen dat na 28 april de samenleving weer voorzichtig opstart, maar dat er nog wel zoveel mogelijk ‘social distancy’ is geboden dat het voor koren wel erg lastig wordt om te gaan repeteren en optreden. 

Ook vanuit de gemeente Zeist is er geen enkele duidelijkheid over de culturele agenda en is het op het ogenblik ‘redden wat je redden kan’ vwb de basisvoorzieningen.  Gemeente Zeist gaat dan ook akkoord met en heeft alle begrip voor het uitstellen van het evenement. 

Het lijkt de werkgroep goed om de koren die zich hebben ingeschreven vroegtijdig duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van het festival. Vandaar deze beslissing nu. Overigens zijn er 13 van de 25 koren die zich hebben ingeschreven voor uitstel.

De werkgroep komt weer bij elkaar op het moment dat de rookwolken zijn opgetrokken en er meer duidelijkheid is over de toekomst. 

We proberen de financiële schade zo veel mogelijk te beperken. De tentenbouwer en de geluidsman zijn/worden op de hoogte gebracht van het uitstelbesluit. Hun offerte blijft wat ons betreft gelden. Met AON ben ik in overleg om de afgesloten evenementenverzekering qua datum te mogen doorschuiven zonder premieverlies. 

Het spijt de werkgroep zeer, dat we dit besluit hebben moeten nemen. Wie had dat gedacht 

toen we (in in 2018!!) het besluit namen om een concours/festival te gaan organiseren in 2020. Jammer, maar het is niet anders. Gezondheid is nu even belangrijker!!

2017 logo basis

 

Comments are closed.