Mannenkoor RMK 1921 Koninklijke Erepenning

100 jaar Mannenkoor RMK 1921

RMK 1921

Op vrijdag 19 maart 2021 ontving Mannenkoor RMK1921 een Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Wilma van der Rijt. De onderscheiding aan RMK1921 wordt verleend ter ere van het 100-jarig bestaan van deze Brunssumse vereniging.

RMK1921 is de derde Brunssumse vereniging die een Koninklijke Erepenning ontvangt. De Erepenning wordt sinds 1965 verleend.

Geschiedenis
De oorsprong van Mannenkoor RMK1921 ligt in de oprichting van een kerkkoor in augustus 1920.

Het koor werd gevormd door enkele mijnwerkers die van elders in Limburg naar Brunssum waren gekomen om in de Staatsmijn Hendrik te werken. Begin 1921 werd het kerkje waar ze zongen gesloten. Na de opheffing van het kerkkoor besloten de zangers om het Rumpens Mannenkoor op te richten. Dat was op 21 maart 1921.

In de eeuw daarna groeide het Rumpens Mannenkoor uit tot een belangrijke schakel in de Brunssumse muziekcultuur. Al voor 1940 nam het ongeveer 30 mannen tellende koor met veel succes deel aan concoursen. In de oorlog weigerde het koor zich aan te sluiten bij de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer. Als gevolg daarvan werd het mannenkoor gedwongen ontbonden. Op 19 september 1944, de dag waarop Brunssum werd bevrijd, keerde het Rumpens Mannenkoor terug, op de trappen van het gemeentehuis, om de Brunssumse bevolking voor te gaan in het zingen van het Wilhelmus.

In de naoorlogse periode bracht het mannenkoor tal van concerten. In Brunssum, maar ook (ver) daarbuiten. Er waren optredens in Engeland, Spanje, de Nederlandse Antillen, Italië, Oost-Duitsland, Polen, Macedonië en Frankrijk. Enkele concerten werden uitgezonden door radio en televisie. Een hoogtepunt in het bestaan van het koor was de concertreis naar Rome in 1981. Op Castel Gandolfo werd het koor door Paus Johannes Paulus II in een speciale audiëntie ontvangen.

Het koor treedt ook veelvuldig op in Brunssum. Het is initiator en organisator van de jaarlijkse Korendag. Bij concerten is extra aandacht voor ouderen en mindervaliden. Voor dit publiek regelt het mannenkoor speciaal vervoer, of organiseert het optredens binnen verzorgings- en verpleeghuizen.

In 1976, nadat het koor 55 jaar lang de naam Rumpens Mannenkoor had gedragen, werd de naam officieel gewijzigd in Mannenkoor RMK1921. Het aantal leden bedraagt momenteel circa 50.

 Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning wordt slechts uitgereikt aan verenigingen of instellingen die tenminste 50 jaar bestaan, of bij een volgend meervoud van 25 jaar. Alleen verenigingen of instellingen die cultureel of maatschappelijk actief zijn, komen voor de onderscheiding in aanmerking. Bovendien moet de vereniging zich op haar terrein hebben onderscheiden.

De Koninklijke Erepenning wordt in Brunssum voor de derde maal uitgereikt sinds 1965, het jaar waarin Koningin Juliana de onderscheiding instelde. In 1984 ontving Harmonie Orkest Concordia als eerste Brunssumse vereniging een Koninklijke Erepenning. De tweede Brunssumse vereniging die met een Koninklijke Erepenning werd onderscheiden, was Harmonie Orkest Brunssum 1907 in 2007.

Uitreiking
De uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter van Mannenkoor RMK1921, Roger Gordijn, vond plaats op vrijdag 19 maart 2021, om 12.00 uur, in de raadzaal in het gemeentehuis van Brunssum, Lindeplein 1. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Wilma van der Rijt.

Bestuur , zangers en dirigent van RMK 1921; ook namens het bestuur van KNZV-Limburg  van harte gefeliciteerd met uw 100 jarig jubileum en het ontvangen van de Koninklijke Erepenning.

Comments are closed.