Landelijke Inspiratiedag voor Mannenkoren van KNZV

Landelijke Inspiratiedag voor Mannenkoren van KNZV

Datum : zaterdag 11 februari 2023 Tijd : 10.00 tot 16.30 uur Locatie : Akoesticum Ede, nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

Voor wie ? : koorbestuurders, commissieleden, koorleden en mannenkoordirigenten

Kosten : € 15,00 per deelnemer als bijdrage in de kosten.

Bij deze worden jullie uitgenodigd om je deelname aan de KNZV Inspiratiedag 2023 aan ons door te geven. Je kunt dat doen door vóór 14 januari 2023 het bijgaande deelnemersformulier in te vullen en te mailen naar de contactpersoon van de landelijke KNZV werkgroep Inspiratiedag 2023: Will Selen, email will.selen@home.nl , telefoon 06 5245 6910.

Samenvattende toelichting

Wij gaan op zaterdag 11 februari 2023 een Inspiratiedag organiseren waarin geen theorieën worden behandeld, maar een dag juist met de bedoeling waarin “zingen, doen, elkaar ontmoeten en inspireren” centraal staat. Naast een uiterst professioneel ingerichte accommodatie zijn professionals aangetrokken om ons door de dag heen te leiden. Professionals die hun sporen in de (mannen-)koorwereld ruimschoots verdiend hebben. We zijn blij dat we deze professionals op de Inspiratiedag kunnen verwelkomen. Naast plenaire momenten, zijn er vier workshops gepland, verdeeld over vier rondes. Daarin gaan wij op 11 februari 2023 met elkaar (zoveel mogelijk zingend) oefenen. Je doet dus in alle workshops mee.

Per koor kunnen vier deelnemers worden aangemeld.

De onderwerpen zijn:

1. Een andere manier van optreden (bijv. uit het hoofd zingen, hoe krijg je dat onder knie, flashmobs)

2. Een koorpresentatie (hoe komen we visueel beter voor de dag)

3. Een repertoirekeuze (soort muziek, wat past wel en wat niet, adhoc optredens)

4. PR en branding van het koor (hoe zetten we ons op zijn voordeligst in de markt en maken we ons aantrekkelijk voor nieuwe aanwas). Natuurlijk is er tussen de bedrijven door gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie met elkaar te delen.

UITNODIGING viaYouTube

Programma KNZV Inspiratiedag 11 februari 2023 Locatie : Akoesticum Ede, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Nieuwe Kazernelaan 2D42, 6711 JC Ede
Dagindeling :
10.00 uur : inloop en ontvangst; badges worden uitgereikt

10.30 uur : een plenaire zingende inleiding “we kunnen beter zingen dan praten” In de vorm van inzingen bereidt dirigent John Gerits ons voor op de inhoud van de inspiratiedag in het Auditorium

11.00 uur : workshopronde 1, vier workshops in diverse zaalruimtes

11.45 uur : workshopronde 2, vier workshops in diverse zaalruimtes

12.30 uur : lunchbuffet met aansluitend de mogelijkheid tot het bezoeken van de informatiemarkt van koorpresentaties

14.00 uur : workshopronde 3, vier workshops in diverse zaalruimtes

14.45 uur : workshopronde 4, vier workshops in diverse zaalruimtes

15.30 uur : gezamenlijke afsluiting in het Auditorium “De Meulezengers” uit Venlo vormen een koor dat op een treffende wijze kan laten zien dat er op een sterk gevarieerde wijze gezongen en opgetreden kan worden. Het mooiste zou zijn dat het koor de deelnemers ook daadwerkelijk kan betrekken bij het zingen. “Doe maar mee!!” “De Meulezengers” worden geleid door Marianne Maessen – Scherjon

16.30 uur : informele afsluiting met drankjes en hapjes.
De Informatiemarkt Tussen 11.00 en 15.30 uur presenteren vier mannenkoren in het Auditorium hun aansprekende projecten die zijn uitgevoerd met behulp van de Stimuleringsregeling KNZV 2021/2022.

INSCHRIJFFORMULIER KNZV INSPIRATIEDAG 2023

Onderstaand Mannenkoor schrijft zich in voor het deelnemen aan de landelijke KNZV Inspiratiedag op zaterdag 11 februari 2023 in Ede.
Er kunnen maximaal vier personen uit het koor worden opgegeven.
Het persoonlijke emailadres van de deelnemer wordt gevraagd in verband met mogelijke huishoudelijke mededelingen voor de deelnemer. Eventuele berichten worden in BCC verzonden.

De bijdrage per deelnemer bedraagt € 15,00. Te betalen op bankrekeningnummer
NL68 RABO 0311 0324 35 t.n.v. K.N.Z.V.
De inschrijving is pas na de betaling van de deelnemersbijdrage definitief. Bij betaling
s.v.p. naam van het koor vermelden!!!!

Inzenden voor 14 januari 2023.
Het bestuur van het Mannenkoor _____________________________________ (naam)
Secretaris _______________________________________________________ (naam)
____________________________________________________(woonplaats en adres)
__________________________________________________(telefoon en emailadres)

Geeft ____ (aantal) personen op voor het deelnemen aan de landelijke KNZV Inspiratiedag op
zaterdag 11 februari 2023.

De deelnemers zijn :
– Deelnemer 1 : ___________________________ (naam)

___________________________ (persoonlijk emailadres)

___________________________ (stemgroep)

– Deelnemer 2 : ___________________________ (naam)

___________________________ (persoonlijk emailadres)

___________________________ (stemgroep)

– Deelnemer 3 : ___________________________ (naam)

___________________________ (persoonlijk emailadres)

___________________________ (stemgroep)

– Deelnemer 4 : ___________________________ (naam)

___________________________ (persoonlijk emailadres)

___________________________ (stemgroep)

Comments are closed.