KOORNETWERK.NL: Corona Update 23 juni 2020

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

========================================

UPDATE 25 juni: Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

========================================

 

koorONDIT IS EEN UPDATE VAN HET EERDERE PROTOCOL d.d. 1 JUNI JL.
KLIK HIER voor de bredere context van het protocol ook de actuele update d.d. 19 juni.

        Samen zingen kan, en kan ook veilig!

Daarbij blijft het noodzakelijk dat deze herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dat betekent stapsgewijs beginnen: in kleine zanggroepjes en bij voorkeur buiten. Zodoende kunnen we leren in de praktijk en beperken we de risico’s.  

Onderstaand kunt u het document met protocol en aanvullende richtlijnen downloaden zoals deze is voorgelegd aan het RIVM ter beoordeling voor een veilige herstart van de koorsector in corona-tijd. Dit protocol is bij publicatie nog niet door het RIVM goedgekeurd en derhalve geldt dat het gebruik van het protocol conform het advies van Rijksoverheid geheel op eigen risico is.

Samen met al onze koren en koorgerelateerde organisaties willen wij in overleg met de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio’s en de lokale overheid bijdragen aan een verantwoorde herstart. Samenwerking en veiligheid zijn daarbij het uitgangspunt.  Koren zijn goed in staat verantwoordelijkheid te dragen voor wat in hun situatie verantwoord is en kunnen hierover lokaal tot afspraken komen met de bevoegde instanties. 

Dit stuk betreft specifiek de koorsector. Koornetwerk Nederland biedt heeft het document voorgelegd ter beoordeling bij het RIVM en biedt het tevens aan aan Cultuurconnectie om te verwerken in het Protocol en de Branchegerichte maatregelen voor de cultuursector. Het zal regelmatig aangepast worden op basis van geactualiseerd overheidsbeleid en informatie uit onderzoek en praktijk. 

Den Haag, 18 juni 2020

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland

Comments are closed.