Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector  

Bron: Koornetwerk Nederland en De Limburger Kim Noach

Dikke pluim voor Toon Peerboom uit Kerkrade van koningin Máxima

Een selectie van de Nederlandse koorwereld mocht gistermiddag digitaal aanschuiven bij koningin Máxima om haar bij te praten. Een van hen was Toon Peerboom uit Kerkrade die via CantaYoung kinderen op basisscholen het plezier van samen zingen laat ervaren.

DOOR KIM NOACH

Hij is een nuchter mens, Toon Peerboom. Dus als de Kerkradenaar een reactie moet geven op zijn digitale ontmoeting met koningin Máxima, klinkt het kort en bondig: „Het was leuk”. Om glimlachend te vervolgen: „Natuurlijk is een digitaal werkbezoek van de koningin een mooie waardering voor de koorwereld. Je hoorde het net zelf: ruim 1,7 miljoen Nederlanders zingen in een koor. Er zijn meer mensen lid van een koor dan van een voetbalvereniging. En dat beseft men niet altijd. Dat er waardering van buitenaf komt, van onze koningin, voor het werk dat vele duizenden vrijwilligers verzetten, is een groot compliment.”

Succes

Peerboom werd op uitnodiging van het overkoepelende Koornetwerk Nederland bij de Zoomsessie gevraagd. Hij is voorzitter van CantaYoung in Kerkrade. Een organisatie die onder meer professionele muziekdocenten naar basisscholen stuurt om daar zangles te geven en een schoolkoor samen te stellen. Zo kunnen kinderen al jong (vanaf groep 4) ervaren hoe het is om samen te zingen. Dat is in de zeven jaar dat CantaYouth bestaat zo’n klinkend succes geworden – alle Kerkraadse basisscholen doen inmiddels mee – dat Peerboom een voorbeeldfunctie heeft. Twee meisjes zijn vanuit het traject doorgestroomd naar landelijke wedstrijden, vertelt de Kerkradenaar trots. Emma Kok (12) doet mee aan The Voice Kids en de 15-jarige Sophie Kok (beiden zussen van violist Enzo) kreeg een eervolle vermelding bij het Prinses Christina Concours.

Spannend

Het werk en het resultaat leveren Peerboom een dikke pluim op van de koningin tijdens de digitale ontmoeting. Na afloop vult hij meteen aan: „Maar ik doe het niet alleen hoor, er staat een heel leger naast me om dat werk voor elkaar te krijgen. Ouders, leerkrachten, muziekdocenten…we doen het samen.”

De koorwereld heeft veel te lijden onder de coronacrisis, zo weet ook de koningin als ze tijdens het gesprek vraagt hoe de vlag erbij hangt. Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland: „Social distancing en koorzang gaan absoluut niet samen. Daarom is het afgelopen jaar een spannende tijd geweest en we gaan nog spannende maanden tegemoet.” Ze vertelt dat 14.000 veelal oudere leden hun lidmaatschap (tijdelijk) opgezegd hebben. „En het is maar de vraag wie terugkomt als we in september – als het dan kan – weer aan de slag mogen.”

Muziekmaken of zingen, zo weet ook koningin Máxima, heeft niet alleen het sociale aspect van elkaar ontmoeten. Het is, zo benadrukt de majesteit, ook belangrijk voor de ontwikkeling van creativiteit. Peerboom haalt haar bezoek aan Landgraaf aan, tien jaar geleden. Ze knikt instemmend. Ja, ze weet het nog, als beschermvrouwe van de stichting Méér muziek in de klas is ze al jaren ambassadeur van muziekonderwijs in het (basis)onderwijs.

Terugkomend op de kaalslag onder koren, dat lijkt in Limburg vooralsnog mee te vallen. Ook Peerboom krijgt nog geen noodsignalen uit de amateurmuziekwereld. Als voorzitter van de Klankstadfederatie Kerkrade – waarin muziekverenigingen hun krachten bundelden – belt hij regelmatig met aangesloten leden. Peerboom: „Wat opvalt is dat leden – ook al kunnen ze al maanden niet meer samen spelen – hun contributie blijven betalen. Een mooie geste. Want op het moment dat we weer muziek mogen maken, heb je hen hard nodig.”

Verdriet

Tijdens het gesprek met koningin Máxima vertelt Sjoerd van Dijk (94) hoe zingen hem elke dag weer blij maakt. Hij is ernstig ziek, heeft kanker en heeft in zijn leven veel naasten aan die ziekte verloren. Door zijn deelname aan het koor ‘Zingen voor je Leven’ in Heerenveen kan hij zijn verdriet van zich af zingen.

Voor Peerboom is zo’n krasse senior het bewijs dat zingen je je leven lang kan inspireren. „In Kerkrade werken we ook hard om de kinderen die we enthousiast krijgen, door te laten stromen van school- naar jeugdkoren. We hebben zelfs een jongenskoor, want samen zingen met meisjes is niet voor iedereen cool. Het werkt, gezien het enthousiasme en de aanmeldingen. Hopelijk mogen we snel weer beginnen.”

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector  

“Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!”

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot.

Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten.

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie . Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren.

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie.

Aan het gesprek hebben deelgenomen:

  • Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
  • Mariette Effing, koordirigente en initiatiefnemer ‘Boys, Keep On Singing’
  • Toon Peerboom, voorzitter CantaYoung (organisatie in Kerkrade die het samen zingen van kinderen en jongeren bevordert en faciliteert)
  • Tido Visser, directeur Nederlands Kamerkoor
  • Petra Limon, koordirigent, mede-initiatiefnemer festival Vocaal Digitaal en alt in vocal group @Noon
  • Sjoerd van Dijk, actief in koor Zingen voor je Leven, Heerenveen

Zorg over leegloop door Corona
Koningin Maxima toonde in het bijzonder aandacht en betrokkenheid bij de zorgwekkende terugloop van leden bij de koren door corona. “Terecht,” zegt Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, “met een gemiddelde terugloop bij de korenbonden van meer dan 10%. Dit loopt bij een enkele bond zelfs op tot meer dan 28%. Wij maken ons dan ook grote zorgen. In samenwerking met de hele sector zijn we aan het kijken hoe we straks, als samen zingen weer volop kan en mag, het herstel kunnen stimuleren en zingen weer voor iedereen toegankelijk te maken.”

Ook veel vernieuwing door corona
Tegelijkertijd heeft de sector ook veerkracht getoond en vernieuwingen doorgevoerd, zoals samen ZOOM-zingen. Jamulus, een open source software, maakt live repeteren, jammen en optreden met muzikanten via internet mogelijk. Het digitale werkbezoek werd afgesloten met een kort digitaal koorconcert van vocal group @Noon. Koningin Maxima genoot zichtbaar van de uitvoering van @Noon. “Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!” aldus de koningin.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-) gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.

Comments are closed.