Jubilarissen “Mannenkoor de Leudalzangers”

Jubilarissen “Mannenkoor de Leudalzangers”

Op zaterdag 7 mei j.l. hebben 6 jubilarissen uit handen van Will Selen van de KNZV een onderscheiding mogen ontvangen. Dit vond plaats in “de Bombardon” te Heythuysen in aanwezigheid van bijna alle leden en hun partners. De jubilarissen zijn: Peter v.d. Borne, Frans Hilkens,   Jack Heijnders, Wim Konings, Sjra Vullers  -allen 40 jaar lid van ons koor-  en Frans Verheiden, 25 jaar lid.

Er lag ook nog een onderscheiding klaar voor Cor Deckers en voor Ad Heesemans. Cor kon helaas niet aanwezig zijn en Ad is dit voorjaar overleden.

Voor René Joris  -40 jaar Leudalzanger en al 58 lid van de KNZV-  was er een stevige bos rozen.

Hieraan voorafgaand heeft het koor een “Flitstour” gedaan in 4 kernen van de gemeente Leudal. Het motto daarbij was om nu eens niet luisteraars naar een concert van ons te laten komen, maar om als koor naar de luisteraars toe te gaan. Mede dankzij het weer was het een zeer geslaagde middag.

Comments are closed.