INSPIRATIEDAG 2021

INSPIRATIEDAG 2021

Datum:        zaterdag 27 november 2021
Tijd:             10.00 – 15.00 uur
Locatie:       zalencentrum Wieleman, Westervoort
Doelgroep:
koor-bestuurders en commissieleden van mannenkoren Midden Nederland

 1. Inleiding
  In het kader van het project “Mannenkoren in Beweging” organiseert het KNZV Midden Nederland in navolging op de Inspiratiedag in 2020, ook in 2021 een Inspiratiedag. De eerste Inspiratiedag leverde aan veel bestuurders en deelnemers ideeën en suggesties op om voort te gaan. Bovendien gaf het aan het KNZV nog een beter inzicht welke onderwerpen voor de mannenkoren urgent zijn.
  Er is nog een urgent onderwerp bij gekomen, Corona, dat een grote impact heeft op het koorleven.
  Alle reden om nadrukkelijk stil te staan bij het perspectief van de mannenzang.
  Het Coronatijdperk heeft ook tot gevolg gehad dat de tweede Inspiratiedag is uitgesteld tot het moment waarop de Coronamaatregelen dat toe laten.
  Het is zaterdag 27 november 2021 geworden.
 2. Inhoudelijke thema’s en vormgeving
  Voor de onderwerpen bouwen we met name voort op de resultaten van de eerste Inspiratiedag. De thema’s zijn weliswaar terugkerende onderwerpen, maar belangrijk genoeg om de eerdere resultaten meer te verdiepen.

  Omdat KNZV-MN groot belang hecht aan een goede en stevige opstart na de coronapandemie, en omdat tal van verenigingen na corona last hebben van ledenverlies, wordt aan de slag gegaan met zichtbaarheid van het mannenkoor.
  Drie workshops zijn ontworpen, die zich daar specifiek op richten.
  Aan het einde van de dag hebben de deelnemers gereedschap in huis om met Facebook om te gaan, hebben ze ook scherper in beeld waar hun eigen vereniging voor staat en zijn er handreikingen en nieuwe ideeën opgedaan over hoe het koor muzikaal verrassend voor de dag kan komen.
  Het bestuur van Midden Nederland is bijzonder blij dat drie professionals zijn gevonden om de Inspiratiedag vorm te geven.

 3. Centraal thema: Zichtbaarheid van het mannenkoor
  In plenaire en deelsessies kan naar keuze worden deelgenomen aan de volgende workshops:
  Workshop 1: Effectief gebruik van Facebook
  Onder begeleiding van Natalja Macnack van Macnack Verbindt Utrecht, een professional in event- en marketingcommunicatie, worden de basisvaardigheden voor het voetlicht gebracht om de kooractiviteiten onder een breder en jonger publiek te verspreiden. Geen ingewikkelde verhalen over hoe technisch media in elkaar worden gezet, maar praktische tips en een eenvoudige basishandleiding over de inzet van dit medium. Om te kunnen deelnemen, worden de deelnemers gevraagd hun eigen laptop mee te nemen.
  Natalja heeft werkervaring binnen de kunst- en cultuursector, muziekindustrie en de academische wereld.

Workshop 2: Branding van het mannenkoor
Onder begeleiding van Wilbert Claessens van Mediahuis Venray (en van het Venrays Mannenkoor) wordt toegelicht op welke manier het mannenkoor op een onderscheidende manier zich kan profileren. Het scherp in beeld kunnen brengen van de identiteit van de vereniging (de vereniging als merknaam), maakt het makkelijker om er goed over te kunnen communiceren naar publiek, potentiële leden, sponsoren en gemeente. Voorkennis over “branding” is niet nodig. De deelnemer bekijkt filmpjes, ziet beelden en leest teksten en doet oefeningen die zijn gericht op het mannenkoor.

Workshop 3: muzikaal profileren (ook voor dirigenten en muziekcommissies)
Met Hans Noijens, professioneel adviseur verbonden aan de Dirigenten- werkplaats en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) gaat de deelnemer aan de slag om het muzikale profiel van het mannenkoor te versterken. Gekeken wordt naar de grootte van het koor, de verhouding tussen stemgroepen en zoeken naar een goede balans tussen uitdaging en aantrekkelijkheid. Nagegaan wordt op welke manier het koor en de dirigent daarin samen goede keuzes kunnen maken.

De Inspiratiedag kent niet alleen onderwerpen die in elkaars verlengde liggen, maar de dag biedt ook inspirerende verhalen om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Ben je getriggerd door dit nieuwsfeit, op de ledenpagina van onze website (KNZV Midden Nederland) vind je de uitnodiging en het deelnameformulier voor een digitale aanmelding voor 8 november 2021.
Per koor kunnen drie personen deelnemen.
Voor een bijdrage van € 15,00 per persoon hoef je het niet te laten, de lunch is inbegrepen.

INSCHRIJFFORMULIER: https://knzv-middennederland.nl/inspiratiedag/ 

Gewoon Doen !

Comments are closed.