Impact coronacrisis op de Limburgse amateurkunstsector Notitie Huis voor de Kunsten Limburg – 12 mei 2020

Aan : de besturen van onze Limburgse Leden/koren

 

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u toekomen het rapport  “Impact coronacrisis op de Limburgse amateurkunstsector Notitie Huis voor de Kunsten Limburg” van 12 mei 2020.Zie onderstaande LINK naar het betreffende document.

Zeer lezenswaardig! Complimenten aan het adres van Huis voor de Kunsten dat in deze tijd de belangen van de amateurkunstsector, waaronder onze Limburgse koren, zo goed behartigt. Indrukwekkend hoe men in zo’n korte tijd tot zo’n goed onderbouwd rapport heeft kunnen komen. 

Als u helemaal op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws, kijk dan regelmatig op Koornetwerk.nl  Daar zien we nu een artikel over “VirMus”, dat een onderzoeksproject is gestart op initiatief van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) en ondersteund door alle grote Nederlandse orkest- en korenorganisaties. Het project wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Het doel van “VirMus” is musici wetenschappelijk onderbouwde informatie te bieden in het coronatijdperk. Centrale kwestie: het risico van de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens het musiceren.

Zelf zitten we als bestuur ook niet stil. We zijn begonnen met een belrondje onder onze koren om te kijken hoe het met hen gaat. Dit leidt vaak tot hele fijne gesprekken die ons ook veel informatie geven over de problemen waar u in de praktijk mee te maken heeft.  We zullen u hierover nog nader berichten. 

Namens het bestuur van KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris

 BIJLAGE:

impact_coronacrisis_amateurkunstsector_en_erfgoed_provincie_limburg__notitie_hkl__12_mei_2020__1_.pdf

 

INFORMATIE EUREGIO:

https://www.euregio.eu/nl/persberichten/covid-19-update-nieuwe-maatregelen-nederland-en-duitsland

 

PB 13 mei

Comments are closed.