Corona-nieuws door secretaris KNZV-Limburg

secr nieuws

Aan : alle besturen van onze Limburgse KNZV-koren

t.a.v. de secretarissen

Geacht bestuur,

Bijgaand treft u aan de brief die gisteren door Koornetwerk Nederland en KNMO aan minister Van Engelshoven verzonden is.

Wij ondersteunen deze brief uiteraard van harte en bevelen lezing daarvan graag bij u aan.

Helaas hebben we dus nog steeds geen zekerheid over de hervatting van onze kooractiviteiten, maar hopelijk leidt dit initiatief ertoe dat er spoedig meer duidelijkheid komt.

Graag wil ik u, voor het geval u hiermee nog niet bekend mocht zijn, attenderen op een initiatief van de Rabobank. De Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Middels een digitale aanvraagformulier kan men een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit
(uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet), inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties.

Tevens kan een aanvraag worden ingediend voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/ 

Ik wijs u ook nog eens op het corona-hulploket van het Huis voor de Kunsten in Roermond, zie :  

Maar ook wijzelf zijn graag bereid uw verdere vragen of opmerkingen te beantwoorden, althans voor zover dit ligt binnen onze mogelijkheden.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers,

Comments are closed.