Bert Thimister overleden

Bert website

Bert was bestuurslid van KNZV Limburg vanaf 26-11-2016 en zou op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kandidaat gesteld worden als voorzitter van KNZV-Limburg en tevens voorzitter van KNZV-NL.

 

Behalve een gedreven bestuurder bij ons was Bert sinds juni 1987 met hart en ziel betrokken bij 

KZV Mastreechter Staar.

BRON:  KZV Mastreechter Staar:  Overlijden Bert Thimister.

Op woensdag 1 april jl. overleed de heer Bert Thimister op de leeftijd van 75 jaar.

Onbegrijpelijk, zo  plotseling en wat een zwaar verlies voor Eus Staar.

Op 1 juni 1987 werd Bert lid van de KZV Mastreechter Staar.

Bert was begenadigd met een prachtige bariton en gaf als zanger hiervan nadrukkelijk blijk.

Een voorbeeldig lid, hij was nagenoeg 100% aanwezig bij repetities en concerten.

In de loop der jaren werd Bert een onmisbare schakel in velerlei opzichten.

Medio jaren 90 werd hij 2e penningmeester en hij vervulde deze taak als bestuurslid tot 01.09.2010.

Tevens was Bert penningmeester van de stichting “”Steerkes”.

Daarnaast was hij als archivaris nagenoeg dagelijks actief al dan niet met zijn vrienden Lambert  en Jan.

Bert werd in de loop der jaren een lopende encyclopedie en was voor alle informatie in welke zin dan ook aanspreekbaar. In zijn woning in Stein had Bert nagenoeg alles bij de hand over de Staar, o.a. de Staarboden vanaf de beginjaren t/m de laatste editie.

Bert maakte deel uit van diverse commissies en was ook de samensteller van het boekwerk:

130-jarige geschiedenis van de KZV Mastreechter Staar.

In 2009 organiseerde Bert i.s.m. Frans Hermans een driedaagse reis naar Londen.

Voor Bert kwam de Staar op de 1e plaats.

Hij droeg het hart op de tong alles ter meerdere eer en glorie voor de Staar.

Uit de inmiddels vele reacties op zijn overlijden bleek de waardering voor mister Staar.

Voor al zijn verdiensten werd Bert op 01.10.2010 benoemd tot erelid.

Op maandag 6 april werd Bert in familiekring gecremeerd.

Na de coronaproblematiek zullen we verder aandacht geven aan het overlijden van Bert.

Bert wij zullen jou ontzettend missen.

 

 

Comments are closed.