AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 9 OKTOBER A.S.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 9 OKT 2021

In aansluiting op onze eerdere uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 9 oktober a.s. ontvangt u hierbij de agenda met de bijlage concept begroting 2022.

De locatie is Oolderhof, Broekstraat 35, 6049CJ Herten.

Onderstaand een verkorte weergave van de agenda. Alle secretarissen van de aangesloten mannenkoren hebben inmiddels via mail de agenda met LINKS naar de documenten ontvangen.

AGENDA:

 1. Opening, welkom en mededelingen door waarnemend voorzitter Leo Zeegers.
 2. Bestuurssamenstelling en mutaties 2021/2022
 3. Beantwoording vragen van koren naar aanleiding van de digitale ALV 05-04-2021
  door secretaris.
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 2022
 6. Concept begroting 2022, toelichting door Wim Wittenbernds
 7. Terugblik corona periode 2020/2021
 8. Terugblik YouTube repetities “Zingen met Hennie” en terugblik/evaluatie “Startup”
  concert van 11 september jl
 9. Plannen KNZV Limburg voor 2022
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering met het zingen van ons Limburgs Volkslied o.l.v. Hennie
  Ramaekers.
 12. Lunch.

Comments are closed.