7 nov 2019 VNK: Regiobijeenkomsten Verenigingsondersteuning 2020

  

Regiobijeenkomsten Vere2019 REGIO VNKnigingsondersteuning

 

  

 Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals   vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit   subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg   begeleidt

culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen. Benieuwd met welke vragen je bij het Huis terecht kunt en hoe we je kunnen ondersteunen? Kom dan in juni naar één van de drie regiobijeenkomsten ‘verenigingsondersteuning’ in Noord- Midden- en Zuid-Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we je over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling die het Huis samen met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en Toneelhuis LFA recentelijk heeft geïnitieerd. Met die regeling kunnen we lidverenigingen van eerdergenoemde bonden (deels) tegemoet komen in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we je graag uit tijdens de regiobijeenkomst.

Naast de informatiesessie gaan we ook graag met aanwezige verenigingen in gesprek over de ondersteuningsbehoefte die zij hebben.

De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor muziek- en toneelverenigingen, koren en combinatiefunctionarissen van gemeenten. Aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten is verplicht en kan t/m 30 mei a.s. via deze link.

 

 2019 VNK logo

                   

 

Comments are closed.