Maasbree 26 augustus 2023

Beste voorzitters,

In de laatste bestuursvergadering van KNZV-Limburg is de urgentie van de invulling van het secretariaat besproken. Momenteel, en dat tot uiterlijk november van dit jaar, wordt het secretariaat tijdelijk ingevuld door de oud-secretaris Nic Wijnen samen met Lenie Berben.

Maar de tijd  gaat dringen en dus is een structurele invulling nu aan de orde.

Ik doe een beroep op met name de grote verenigingen, die een uitstraling hebben in de hele provincie, intern na te gaan of er een kandidaat is. Wij weten natuurlijk dat dat niet eenvoudig is. Zelfs  voor de eigen vereniging levert dat vaak al problemen op. U kunt eventuele kandidaten echter laten weten dat de te besteden tijd echt wel meevalt. Veel zaken, rondom de ledenadministratie, worden door verenigingen online zelf ingevuld en de meeste PR en communicatie vindt plaats op de website en Facebook, die ook door anderen worden beheerd. Alles rondom Buma-Stemra en verzekeringen wordt landelijk afgehandeld. De uit te voeren beleidstaken worden door meerdere bestuursleden opgepakt.

Enige kennis van online werken is wel nodig omdat de administratie in de cloud staat.

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de financiƫn bij de penningmeester.

U kunt mogelijke kandidaten laten weten dat een afspraak voor een kortere periode, bijv. 2 tot 3 jaar, uiteraard ook prima is.

U begrijpt dat een bestuur, zonder secretariaat, niet kan blijven voortbestaan. Bovendien zou dat zeer vervelend zijn voor de herkenbaarheid van de mannenkoorzang in Limburg en voor de sterk vertegenwoordigde Limburgse mannenkoorzang in het land.

Groeten,
Leo Zeegers
Wnd voorzitter