Nadere kennismaking

Het K.N.Z.V.-Limburg is een organisatie, die 57 Limburgse mannenkoren met ruim 2.100 zangers (peildatum 01-01-2023) vertegenwoordigt. Zij komt op voor de belangen van de mannenkoorzang in Limburg. Meer concreet door het aanbieden van een pakket van diensten en activiteiten, waarmee de mannenkoren gebaat zijn en werkt provinciaal ook samen met Huis voor de Kunsten en VNK-L.

Het K.N.Z.V.-Limburg is nog heel jong als zelfstandige en onafhankelijke vereniging. De oprichtingsakte werd op 4 oktober 2003 notarieel verleden. Daarvoor bestond K.N.Z.V. uit gewesten die centraal werden geleid door een Algemeen Bestuur.

In Nederland bestaan nu vier van dergelijke verenigingen. Naast K.N.Z.V.-Limburg zijn lid van deze koepel: KNZV HollandKNZV Midden Nederland en KNZV Noord-Oost. KNZV-Limburg heeft (evenals de andere 4 K.N.Z.V-verenigingen) besloten als koepel lid te zijn van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond dat fungeert als een federatie ( www.knzv.nl). Helaas is de vereniging Noord Brabant-Zeeland in 2019 opgeheven wegens gebrek aan bestuurders.
Deze federatie kent als hoogste orgaan de Verenigingsraad, die bestaat uit drie vertegenwoordigers van elk der vier (regionale) verenigingen en wordt  geleid door een Algemeen Bestuur.

Bij het K.N.Z.V. zijn nu ongeveer 170 mannenkoren aangesloten met in totaal ruim 7100 zangers. K.N.Z.V. is opgericht in 1853, beschermvrouwe is HKH Prinses Beatrix. Het K.N.Z.V. maakt zich sterk voor de instandhouding,het ontzorgenen ondersteunen van de mannenkoorzang.K.N.Z.V. is tevens aangesloten bij Koornetwerk Nederland
( www.koornetwerk.nl).