Zorg dat je koor er bij is op 25 maart

Best belangrijk, die KNV Limburg vergadering op 25 maart a.s. in Linne. De formele uitnodiging is nauurlijk naar alle koor- secretariaten gestuurd  + bijlages.

Het bestuur KNZV Limburg draagt Herman Janssen voor om de voorzittersrol te vervullen, dat is een verheugende ontwikkeling. We nemen afscheid van Nic Wijnen en Emiel van Helsland. Toch ook reden om er bij te zijn, om hun te bedanken.

Na de pauze zal Toon Peerboom vertellen over zijn aanpak om muziekverenigingen (waaronder koren) te helpen de toekomstige koers te bepalen. Ieder koor moet gelet op alle veranderingen in de maatschappij op gezette tijden deze overwegingen maken.
Geen dikke rapporten maar concrete richting en akties is het devies. Dit moet toch ook voor uw koor van toepassing zijn….. 

Comments are closed.