Zingen, lekker belangrijk

Hierbij informeren we je over de ontwikkelingen rondom Zingen lekker belangrijk – Manifest Samen Zingen 2020.

zimic

In september lieten we je weten dat de stuurgroep van Zingen Lekker Belangrijk het in 2017 opgerichte Koornetwerk Nederland ziet als de aangewezen partij om een aantal onderwerpen ter versterking van de sector aan te pakken. Koornetwerk Nederland heeft die handschoen opgepakt en neemt de komende tijd stap voor stap een aantal zaken uit handen van de stuurgroep. Ontzettend fijn dus dat er nu een goed aanspreekpunt is voor de koorsector in Nederland!
De stuurgroep Zingen lekker belangrijk blijft een belangrijke sparringpartner voor Koornetwerk Nederland en waar mogelijk en zinvol trekken we samen op. Zo zorgen we er samen voor dat de hele koorsector in Nederland gehoord wordt.

Graag willen we je de volgende nieuwtjes meegeven:

Gegevens ondertekenaars naar Koornetwerk Nederland

Omdat Koornetwerk Nederland steeds meer het aanspreekpunt is geworden voor zaken die spelen in de koorsector, ligt het voor de hand ook andere zaken vanuit de stuurgroep Zingen lekker belangrijk over te dragen. Een daarvan zijn de berichten vanuit de stuurgroep – zoals deze nieuwsbrief.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat de stuurgroep je contactgegevens overdraagt aan Koornetwerk Nederland, dan kun je dat hier aangeven.
De website www.zingenlekkerbelangrijk.nl blijft nog even in de lucht – hier kun je meer lezen over de stuurgroep en het manifest downloaden. Mocht je vragen of suggesties hebben, meld ze dan gerust!

Koornet Werkdag, vrijdag 22 maart, Akoesticum

Op vrijdag 22 maart van 13.00 – 16.30 uur organiseert Koornetwerk Nederland de eerste Koornet Werkdag in het Akoesticum (Ede). Deze keer speciaal voor dirigenten en koorbesturen.
Op het programma staan 3 werksessies

–          deskundigheidsbevordering onder dirigenten

–          meeting met vertegenwoordigers van Buma en Femu (je kunt ook individueel spreken met mensen van Buma en Femo)

–          brainstorm over de organisatie van een gezamenlijk koorevent in 2020

Meedoen is gratis en aanmelden kan via het formulier op de website van Koornetwerk Nederland. Er is beperkt plek, dus vol is vol.

2017 Logo Koornetwerk NL

Nieuw: netwerkleden bij Koornetwerk Nederland

Naast korenbonden, kunnen ook andere organisaties nu lid worden van Koornetwerk Nederland. Zo kunnen we samen een stevig netwerk maken van alle organisaties die bezig zijn met koormuziek in Nederland. Alle organisaties die zich bezig houden met bijvoorbeeld educatieve doeleinden of festivals kunnen daarom nu ‘netwerklid’ worden van Koornetwerk. Recent zijn het Nederlands Kamerkoor, het Nederlands Koorfestival en ZIMIHC lid geworden van Koornetwerk.

Voorwaarden voor netwerkleden zijn dat de aanvrager een rechtspersoon is (vereniging of stichting), een regionaal of landelijk bereik heeft en geen commercieel oogmerk. Het lidmaatschap kost maar
€ 250,00 per jaar.
Meer weten over het lidmaatschap kan via de website van Koornetwerk Nederland. Meteen lid worden? Dat kan via dit formulier.

PS – koren kunnen niet rechtstreeks lid worden van Koornetwerk Nederland, maar kunnen lid worden door zich aan te melden bij een korenbond.

Gezamenlijke acties stuurgroep en Koornetwerk Nederland

De stuurgroep en Koornetwerk hebben onlangs samen een brief aan de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OC&W. Daarin vragen we aandacht voor samen zingen in het kader van het advies dat de Raad voor Cultuur op dit moment schrijft voor de minister.

Namens de stuurgroep Zingen lekker belangrijk,

Roy Voogd, Nederlands Koorfestival
Neil Wallace, Koorbiënnale
Herman Schimmel, Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
Pepijn Lagerweij, BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
Francis Faas, Consensus Vocalis
Martine Spanjers, ZIMIHC, European Choral Association – Europa Cantat
Tido Visser, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink, Koornetwerk Nederland
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

ZIMIHC voor kunst in je leven

Plaatsing: 11 maart 2019

Comments are closed.