Ziekengeldverzekering bij AON

 

AON 115x60Onlangs kwam een vraag van één van onze leden/koren met betrekking het collectieve verzekeringsarrangement dat onze landelijke KNZV-koepel jaarlijks voor al onze leden/koren sluit bij de verzekeringsmij. AON.

De vraag ging over een mogelijke uitkering in geval van ziekte van de dirigent. Hierover bestaat mogelijk ook bij andere leden/koren enige onduidelijkheid. Daarom geef ik nog even aan hetgeen op grond van de collectieve verzekering wél verzekerd is en welk onderdeel facultatief is. 

Onder de collectie verzekering vallen drie onderdelen, te weten:

  • • Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering
  • • Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • • Collectieve Inventarisverzekering
  • • Facultatief is de Ziekengeldverzekering. Leden/koren moeten zich dus uitdrukkelijk zelf bij AON melden, als zij ook dit onderdeel willen afsluiten. Zij betalen zelf de premie, die dan weer afhankelijk is van het gekozen verzekerd bedrag.

Het complete overzicht van het afgesloten verzekeringsarrangement treft u aan op onze website:

https://knzv.nl/images/docs/Verzekeringsarrangement_KNZV.pdf

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de facultatieve Ziekengeldverzekering, dan kunt u deze opvragen bij AON (contactgegevens staan in het Verzekeringsarrangement), maar op verzoek kan ik u ook een exemplaar van de Productinfo doen toekomen.

 

Inventarisverzekering bij Aon

Nog weer een andere vraag van een van onze leden betrof de inventarisverzekering.

De vraag luidde of de overbrenging van de inventaris van het ene lokaal naar een ander lokaal doorgegeven moet worden aan de verzekeringsmij. Het antwoord van AON luidde dat volgens de polis meerdere locaties in Nederland verzekerd zijn. Adreswijzigingen als zodanig hoeven niet te worden doorgegeven.

Op een vervolgvraag of de inventaris ook verzekerd is bij buitenlandse reizen is het antwoord van AON duidelijk: de inventaris verzekering biedt GEEN dekking in het buitenland.

Henk Clevers, secretaris

Comments are closed.