Het lidmaatschap van een koor bij het K.N.Z.V.-Limburg kost in 2016 per koorzanger € 11,50 (inclusief Bumarecht).

Dat is niet niks, maar er staat heel wat tegenover:

  • Een sterk gereduceerd tarief voor Buma-rechten.
  • Gratis gebruik van de KNZV-bibliotheek die specifiek is ingericht op mannenkoorrepertoire
  • Gratis verkrijgen van spelden en oorkondes bij jubilea van uw koorleden. De spelregels hiervoor vindt u in na het inloggen in de map met Openbare publicaties.
  • Een uitgebreid pakket van diensten en facilitering van het Huis voor de kunsten; actueel, toegespitst op de behoefte van het koor tegen zeer lage kosten, als er al kosten in rekening worden gebracht
  • Een pakket collectieve verzekeringen voor de koren. Lees de speciale brochure voor gedetailleerde informatie.
  • Kosteloos bemiddeling, verwijzing naar en hulp door relevante organisaties. Kan voorkomen dat koren weer opnieuw het (te dure) wiel gaan uitvinden
  • Profijt van de activiteiten van de organisaties, waarbij het K.N.Z.V.-Limburg is aangesloten: KNZV, VNK, Huis voor de Kunsten – Limburg, VNK-Limburg
  • Een rayonplatform, waar koren in een eigen regio ervaringen uitwisselen, elkaar behulpzaam zijn, activiteiten afstemmen.

Niet alleen materiële voordelen

Er is echter meer dan alleen materieel voordeel. Toetreden tot of lid zijn van een koepel als K.N.Z.V.-Limburg voorziet ook in de behoefte (of is het noodzaak?) om met anderen te kunnen samenwerken. Leidende gedachte kan daarbij zijn, dat je samen meer mans bent, dat je samen sterker bent en elkaar tot steun kunt zijn. Dat vraagt wel een mentaliteit binnen een koor, om buiten de eigen koorgrenzen te durven en te willen treden. Om uit wel begrepen eigen belang je eigen sterke punten met anderen te delen en om de versterking van je eigen zwakke punten bij anderen te zoeken en te halen. En daarmee komen we bij een van de belangrijkste doelstellingen van het K.N.Z.V.-Limburg: er primair te zijn voor de koren en in onderlinge samenwerking te komen tot activiteiten, die voor het functioneren van het koor meerwaarde hebben. Bij het K.N.Z.V.-Limburg maakt niet het bestuur uit welke die activiteiten zijn. Het is de Algemene Ledenvergadering (d.w.z. het onderlinge overleg tussen mannenkoren) die uitmaakt wat goed is voor de koren en wat die activiteiten mogen kosten. Dat goed organiseren is echt wel wat geld waard in de vorm van contributie. Alles bij elkaar krijg je er heel wat voor terug.

Maar hoe je het ook wendt of keert: alles staat of valt met het vereiste, dat de leden, dat de mannenkoren, actief meedoen. Passiviteit is fnuikend; voor het koor zelf en voor het verbond waarvan het deel uitmaakt.

Ga terug …