Verslag brainstormsessie

Aan de besturen van onze leden/verenigingen
 
Geacht bestuur,
 
In de bijlage treft u het verslag van de ‘brainstormsessie’ aan die wij op 1 september jl. hebben gehouden in Oolderhof in Herten.
We hebben op die dag met een aantal van u een goede discussie gevoerd over een veel zaken die ons allemaal aangaan. Wij kijken terug op een hele geslaagde dag, maar nu is het tijd om de woorden om te zetten in daden.   
 
De deelnemers hebben het verslag al eerder ontvangen, maar wij bieden het nu ook graag aan aan de leden/verenigingen die niet hebben deelgenomen.   
Wij bevelen de lezing van het verslag graag bij u aan. Wellicht een idee om het te bespreken op een bestuursvergadering van uw vereniging en vooral ook met uw leden.
 
Graag willen we op onze aanstaande najaarsvergadering van zaterdag 24 november met u allen verder in gesprek, met het nu voorliggende verslag als gezamenlijk vertrekpunt. Daarom is het goed dat ook de leden/verenigingen die niet aan Oolderhof deelnamen hiervan op de hoogte zijn.  
 
Op 1 september ging het morgengedeelte vooral om de ‘agenda voor de koren’, de samenvatting hiervan treft u aan op pagina 2 en 3. Hierbij bent u nu vooral zelf aan zet.
 
Het middaggedeelte ging vooral om de ‘agenda voor knzv-Limburg’, de samenvatting vindt u op pagina 4 en 5. Het ligt vooral op onze weg als KNZV-Limburg om hier nu concrete invulling aan te gaan geven. Toch hebben we hierbij nog graag even uw hulp. De deelnemers hebben, zoals u kunt lezen, door het uitbrengen van ‘stemmen’ aangegeven welke zaken men vooral van KNZV-Limburg verwacht. Daarbij vinden we in de ‘top 3’:
 
* 1. Belangenbehartiging (tactisch, juridisch, bestuurlijk): lobbyfunctie en overkoepelende aanpak richting provincie e.d., Buma, Stemra, Femu, AVG, PR :
met 51 stemmen staat dit als eerste genoteerd en hetgeen hier van ons verwacht wordt, is ons duidelijk.  
 
Daarna volgen :
 
* 2. Algemene ondersteuning koren: faciliteren, dienstverlening, informatie/helpdeskfunctie, ontzorgen vereniging, juridische bijstand/verzekering, begeleiding/probleemoplosser (VAR), ondersteunen bij subsidieaanvragen, ondersteunen bij relatie dirigenten [hierop zijn 31 stemmen uitgebracht) 
 
* 3. Bestuurlijke ondersteuning: bijv. organiseren van workshops [hierop zijn 23 stemmen uitgebracht] 
 

Bij de punten 2 en 3 hebben we nog graag uw hulp: 
Kunt u nog eens duidelijk aangeven op welke terreinen u concreet ondersteuning kunt gebruiken, welke dienstverlening of hulp u concreet verwacht, aan welke juridische bijstand u behoefte hebt, op welke manier  we u kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies, aan welke workshops u concreet denkt.
We vragen dit vooral ook omdat ons in de praktijk tot dusverre nauwelijks vragen om deze vormen van ondersteuning hebben bereikt. 
 
Als ons iets duidelijker wordt welke concrete ondersteuning hier van ons verlangd wordt, kunnen wij proberen om dat verder voor u te organiseren. 
Wij zijn er erg mee geholpen als u uw hulpvraag verder zou willen verduidelijken. 
 
Ook alle andere reacties, opmerkingen, vragen, suggesties naar aanleiding van het verslag zijn heel erg welkom.
Bij voorbaat onze dank hiervoor
 
met vriendelijke groeten,
 
namens het bestuur van KNZV-Limburg,
Henk CLevers, secretaris
 
 

Comments are closed.