Van limburgse gemeenten mogen koren weer zingen

Geachte koor secretaris,

De ontwikkelingen vanwege wat wel en niet mag wegens de corona volgen zich nu wel erg snel op. Lieten wij u vorige week weten dat de koren nog niet mochten zingen, nu blijkt dat diverse Limburgse gemeenten hebben laten weten dat de koren ook weer mogen zingen gezien de sterke daling van de besmettingsgraad en het hoge percentage vaccinaties, met name van onze doelgroep.

Vanaf 5 juni mogen koren weer repeteren met 50 personen in een zaal op 1,5 mtr afstand en met inachtneming van de standaard maatregelen, zoals vooraf aanmelden of presentielijst bijhouden, binnenkomen met mondkapjes en voldoende ventileren en doorspuien voor, tijdens de pauze en na afloop, alsmede desinfecteren. En ook bij verkoudheid, klachten enz. thuis blijven.

Er mag gerepeteerd worden in besloten ruimtes niet toegankelijk voor publiek.

Klaarblijkelijk zit de RIVM nog niet op 1 lijn met de gemeentes en daarom hebben we ook van Koornetwerk Nederland nog geen bericht  hierover,  maar mevr. Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk NL, geeft desgevraagd aan dat het RIVM naar haar mening onvoldoende rekening houdt met de vaccinatiegraad binnen b.v. de mannenkoren. Na 5 juni mogen volgens haar gemeenten niet weigeren dat koren weer gaan repeteren met het protocol 2020. Dit allemaal staat in schril contrast met het advies van het RIVM. Zie ook haar brief aan de ministers!

Ons advies is dat u bij uw gemeente doorgeeft als u met uw koor weer wilt gaan repeteren.

Nog een mededeling inzake de Buma aangiftes.

De Buma heeft afgezien van de jaarlijkse opgave over 2020, omdat er in 2020 wegens Corona nauwelijks uitvoeringen zijn geweest.

De Buma heeft dit gemeld aan Koornetwerk Nederland, maar de secretaris van KNN heeft dit abusievelijk niet naar de bonden doorgestuurd.
Bovendien sluit de termijn van inzenden normaliter per 1 april.

Dus u hoeft over 2020 geen aangifte te doen van uitgevoerde werk.

Met zangers groeten

Fer van de Winkel
wnd voorzitter en secretaris KNZV Limburg

Comments are closed.