SAVE THE DATE – Verenigingscafés Huis voor de Kunsten Limburg

SAVE THE DATE – Verenigingscafés Huis voor de Kunsten Limburg

Beste bestuursleden,

Bijgaand vindt u de save the date voor de Verenigingscafés die het Huis voor de Kunsten Limburg in de maand november organiseert voor vrijwilligers(besturen) van amateurkunstverenigingen en erfgoedorganisaties. Het betreft acht laagdrempelige bijeenkomsten verspreid de provincie. Tijdens de bijeenkomsten geven we aan de hand van praktijkvoorbeelden tips over ledenwerving en het vergroten van de organisatiekracht. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over de wijze waarop we het culturele verenigingsleven kunnen versterken. De bijeenkomsten bieden ook de gelegenheid om verenigingen uit de omgeving (beter) te leren kennen. We organiseren de Verenigingscafés in samenwerking met lokale cultuurmakelaars, cultuurcoaches en verenigingsondersteuners.

Zou u bijgaande save the date onder de aandacht willen brengen van uw achterban? De bijeenkomsten zijn immers bedoeld voor vrijwilligers(besturen) van onder andere toneel-, dans-, muziek-, taal- en heemkundeverenigingen, schutterijen, foto- en filmclubs, musea en andere erfgoedorganisaties. Uiteraard bent u als bestuurslid van een provinciale koepelorganisatie ook van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. Voor meer informatie en de data en locaties van de Verengingscafés verwijs ik u naar de bijlage. Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via: https://forms.gle/czMRSfSB7kyzS98Y9.

Heeft u vragen over de Verenigingscafés? Neem dan contact met ons op via: verenigingscafe@hklimburg.nl of 0475 399 299.

Met vriendelijke groet,

Patricia Peters MA
Beleidsadviseur

Huis voor de Kunsten Limburg

Ondernemersplein Limburg

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

Postbus 203
6040 AE Roermond

Bijlage:

Comments are closed.