Protocol Koorsector

AAN: de besturen van onze Limburgse KNZV-leden

t.a.v. de secretarissen

Limburg, 1 juli 2020

Geachte bestuur,

We mogen weer gaan zingen, dat is het goede nieuws!

Maar het kan alléén veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen.      Het nieuwe protocol vindt u op koornetwerk.nl  Ik neem aan dat u deze website inmiddels blindelings weet te vinden. U treft daar ook aan het advies van het RIVM van 30 juni 2020 waarop het protocol gebaseerd is. Bestudeert u deze stukken vooral grondig indien u overweegt uw activiteiten weer te gaan opstarten. 

We kunnen ons voorstellen dat er ook dan nog veel vragen bij u overblijven. Wij zouden die dan graag van u vernemen zodat we die gecoördineerd bij Koornetwerk onder de aandacht kunnen brengen. 

Advies: probeer er als koor samen in goed overleg uit te komen. Succes!

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris.

Hier volgt nog de samenvatting van het laatste nieuws zoals dat nu staat op koornetwerk.nl 

Samen zingen kan, en kan ook veilig!

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 30 juni 2020

Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat de RIVM op 30 jui 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is heel goed nieuws! Maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen! Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (1,5 meter afstand etc) als aanvullende voorwaarden voor koren. 

Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in bijgaand protocol. Ze zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies.

Het valt te verwachten dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast, op basis van opgedane praktijkervaringen, de resultaten van verder onderzoek naar risico’s bij zingen en de vraag hoe zich het corona-virus zich ontwikkelt. Raadpleeg daarom regelmatig deze website om vast te stellen of er nog veranderingen zijn. 

Zie voor algemene richtlijnen voor de cultuursector het Protocol voor de Sector Cultuureducatie en – participatie van Cultuurconnectie. Dit protocol  bevat ook specifieke informatie over ventilatie van ruimten, gedrag rond de lespraktijk, specifieke informatie voor personen tot/met 12 jaar en 13 tot/met 18 jaar en voor zang in muziektheater. 

Den Haag, 30 juni 2020

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland

Bijlage: Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 30 juni 2020)

Protocol + richtlijnen koorsector update 30 juniDownload

RIVM Advies koren 30 juni 2020Download

Comments are closed.