Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg”, graag uw meedenken

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. 

U kent onze gemeenschappelijke zorg: onze roemrijke Limburgse mannenkorencultuur kent moeilijke tijden, en zou, als er geen nieuwe initiatieven van de grond komen, op middellange termijn kunnen marginaliseren of zelfs teloorgaan. 

Juist vanwege die zorg zijn wij verheugd dat er momenteel een initiatief in voorbereiding is om te komen tot een Platform waar mannelijke zangers uit Limburg – en mogelijk de omringende regio’s – gezamenlijk, in een ongedwongen sfeer, op projectbasis, samen kunnen zingen met andere zangers.  

De initiatiefnemers van dit plan zijn de heren Jori Klomp, Ton Kropivsek, Patrick Vaessens, Wim Vluggen en Paul Voncken, bij de meesten van u wel bekend. Door het opzetten van een organisatie, geleid door ervaren professionals uit de koorwereld, die koorprojecten opzetten waar geïnteresseerde zangers zich kunnen melden, bestaat goede hoop het tij te keren. 

Het bestuur van KNZV-Limburg is met de initiatiefnemers in gesprek, niet alleen omdat we hetzelfde doel nastreven, maar ook omdat KNZV-Limburg in het voorgestelde plan een bepaalde rol gaat spelen.  

Alvorens definitieve stappen te zetten, willen wij het Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg” graag aan u voorleggen. Wij vinden dit niet alleen passend in onze democratische verenigingsstructuur, maar we realiseren ons ook dat de effecten van het plan vroeg of laat direct of indirect merkbaar kunnen gaan worden in uw koor. 

Het bestuur is daarom zeer geïnteresseerd in uw mening over het Projectplan. Dit plan treft u aan in bijlage. Als er bij u nog vragen opkomen die in het plan nog niet beantwoord worden, vernemen wij die heel graag, zodat we daarmee nog rekening kunnen houden. Dit geldt ook voor verdere suggesties of wensen die wellicht bij u opkomen als u het plan intern gaat bestuderen.

Mogen wij u voorstellen om het Projectplan “Platform Mannenzang Limburg” in uw bestuur te bespreken. Wij zien uw reactie, vragen, suggesties enz. graag tegemoet vóór 25 januari 2020, liefst per e-mail naar onze secretaris Henk Clevers: secretariaatknzvlimburg@gmail.com  

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

Namens het bestuur van KNZV-Limburg

Herman Janssen, voorzitter

Comments are closed.