Organisatie

De hoogste bevoegdheid van het K.N.Z.V.-Limburg ligt in handen van de Algemene Ledenvergadering. Daartoe hebben toegang alle leden van aangesloten mannenkoren. Elk koor heeft daarbij zoveel stemmen als het leden heeft.

Om je stem te laten gelden moet je er natuurlijk wel bij zijn.
Verder kent de Vereniging een Bestuur dat uit ten minste 7 personen bestaat die belast zijn met het besturen van de Vereniging.

Naast het ontwikkelen van initiatieven zijn zij verantwoordelijk voor de afdoening van de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

Bij dit werk hoort nadrukkelijk de rol van vertegenwoordiger in diverse organen met open oog en oor, antenne gericht op wat voor de Limburgse mannenkoren nodig en nuttig is. Het bestuur vindt een van haar belangrijkste taken een goede communicatie met de koren en tussen de koren onderling. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van deze website waarop u de

Comments are closed.