Onze belronde

AAN : De besturen van de onze Limburgse koren

t.a.v. de secretarissen

Limburg, 25 mei 2020

Geacht bestuur,

In de periode 5 mei tot 10 mei hebben onze 5 bestuursleden telefonisch contact opgenomen met een groot deel van onze Limburgse koren. In deze eerste belronde hebben we contact gehad met 37 van de 65 koren.  We willen iedereen waarmee we gesproken hebben hiervoor hartelijk danken. We hebben inmiddels besloten om medio juni een tweede belronde te houden onder de resterende 28 koren. 

Doel was om een beter idee te krijgen wat de impact is van corona op de koren en hun leden. We hebben niet beoogd om een perfecte enquête te houden, het ging ons meer om de stemming te peilen, een luisterend oor te bieden en te kijken waar we iets zouden kunnen betekenen. Er geen vaste vragenlijst gehanteerd en zijn er dus ook geen exacte uitslagen te geven. Wél hebben we een aantal indrukken die we in bijgaand verslag kort willen weergeven. 

Allereerst gaan onze gedachten uit naar degene die getroffen zijn door het virus, hun naasten en mede-koorleden. We wensen hen veel sterkte en de mensen die nog ziek zijn wensen we een voorspoedig herstel. 

Wij zijn aangenaam verrast door de manier waarop u allen bezig bent om deze corona-tijd zo goed mogelijk samen door te komen. Nu blijkt ook des te meer dat het koor er niet alleen is om te zingen, maar dat het sociale aspect zeker zo belangrijk is. Koorbesturen houden ook in deze tijd nauw contact met hun leden, we kregen daarvan mooie voorbeelden te horen. 

Ook is men volop bezig te zoeken naar alternatieve manieren om toch nog iets aan het zingen te kunnen doen. Sommige koren hebben al plannen hoe men de repetities straks weer zou kunnen gaan hervatten. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons op de hoogte zou willen houden van de vele experimenten en plannen. Wat werkt wél en wat werkt niet? Als u ons hierover informeert kunnen wij dit verder onder de aandacht brengen van de andere koren en kunnen we wellicht iets van elkaar leren. Bij voorbaat voor uw medewerking! 

Namens het bestuur KNZV-Limburg, 

Fer van de Winkel, wnd. voorzitter

Henk Clevers, secretaris

Comments are closed.