Notulen en Presentatielijst

Notulen en Presentatielijst

Geachte koorsecretaris,

Hierbij ontvangt u de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober jl. met bijlage presentielijst.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel

Secretaris KNZV Limburg

T 06-54931190

Comments are closed.