Nieuwsbrievenarchief voor leden

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg  Beste bestuurderen zangersvriend, Had u de LINK voor de repetitie van morgenavond nog doorgestuurd aan al uw zangers in het koor? De LINK naar de […]

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg Beste bestuurderen zangersvriend, Bijna is het zover en gaan we als één groot Limburgs mannenkoor samen Online “Gegroet, gegroet mijn Limburg zingen”. Onze KNZV-adviseur en […]

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg          Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend, Helaas mogen we vanwege de aanhoudende Corona pandemie nog niet fysiek bij elkaar komen om onze geliefde hobby te  beoefenen. Diverse mannenkoren […]

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 18 januari 2021 Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021 Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, […]

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG DECEMBER 2020.

Maastricht, 21-12-2020 Geachte koorsecretaris, Hierbij ontvangt u in bijlage de nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020. Verder ontvangt u in bijlage de begroting van KNZV Limburg voor 2021, deze had […]

NIEUWSBRIEF 06-11-2020

Hierbij deel ik u mede dat onze secretaris Henk Clevers per 30 oktober jongstleden zijn werkzaamheden bij KNZV Limburg heeft beëindigd. Het bestuur is Henk Clevers veel dank verschuldigd voor […]

Jaarverslag 2019

AAN:  de besturen van onze Limburgse KNZV-leden t.a.v. de secretarissen Limburg, 28 oktober 2020 Geacht bestuur, Hierbij nog even een aanvulling op ons bericht van gisteren. Allereerst stond in de […]

Algemene Ledenvergadering opnieuw UITGESTELD

AAN : de besturen van onze Limburgse leden t.a.v. de secretarissen Onderwerp: UITSTEL van onze Algemene Ledenvergadering van 21 november 2020.  Limburg, 27 oktober 2020  Geachte bestuur,  Zoals bekend zouden […]

Ziekte collega Will Selen

AAN: alle secretarissen van onze Limburgse KNZV-koren Limburg, 25-10-2020 Beste secretaris, Graag uw aandacht voor het volgende. Helaas is onze collega Will Selen wegens ziekte tijdelijk uit de running. Zoals […]

Nieuwsbrief KNZV van 16 juli 2020 etc.

AAN: de besturen van onze Limburgse koren t.a.v. de secretarissen   Limburg, 22 juli 2020  Geachte bestuur,  1. Bijgaand zend ik u door de Nieuwsbrief van 16 juli 2020 van […]

Nieuwsbrief inzake FEMU

Aan de besturen van onze Limburgse leden/koren t.a.v. de secretarissen   Limburg, 15 juli 2020 Geacht bestuur,   In bijlage treft u aan de Nieuwsbrief van 14 juli van het […]

Corona nieuws

AAN : de besturen van onze Limburgse koren t.a.v. de secretarissen   Limburg, 13 juli 2020   Geacht bestuur,   Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken. 1. […]

Protocol Koorsector

AAN: de besturen van onze Limburgse KNZV-leden t.a.v. de secretarissen Limburg, 1 juli 2020 Geachte bestuur, We mogen weer gaan zingen, dat is het goede nieuws! Maar het kan alléén […]

Onze belronde

AAN : De besturen van de onze Limburgse koren t.a.v. de secretarissen Limburg, 25 mei 2020 Geacht bestuur, In de periode 5 mei tot 10 mei hebben onze 5 bestuursleden […]

Het protocol over het hervatten van repetities is er nu!

AAN: de besturen van onze Limburgse koren t.a.v de secretarissen Geachte bestuur, Wellicht had u het al gezien: het protocol over het hervatten van de repetities is er nu echt!  […]

Impact coronacrisis op de Limburgse amateurkunstsector Notitie Huis voor de Kunsten Limburg – 12 mei 2020

Aan : de besturen van onze Limburgse Leden/koren t.a.v. de secretarissen Geacht bestuur, Hierbij doe ik u toekomen het rapport  “Impact coronacrisis op de Limburgse amateurkunstsector Notitie Huis voor de […]

Corona-nieuws

Aan : alle besturen van onze Limburgse KNZV-koren t.a.v. de secretarissen Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de brief die gisteren door Koornetwerk Nederland en KNMO aan minister Van Engelshoven verzonden […]

Bericht over Corona

AAN: de besturen van onze Limburgse leden t.a.v. de secretarissen Geacht bestuur, In bijlage treft u aan een aantal berichten over de corona-perikelen. Mocht u na lezing nog vragen of […]

BIJZONDERE MEDEDELING

BIJZONDERE MEDEDELING AAN: alle voorzitters en secretarissen van onze Limburgse KNZV-leden/ koren Geachte dames en heren, Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende.  Afgelopen zondag 1-3-2020 ontvingen wij […]

Opgave Ledenaantallen, Projectplan, Femu

Aan de secretarissen van onze Limburgse leden,  Geachte secretaris,  Graag wil ik nog enkele zaken onder uw aandacht brengen. Ik vat nog even samen waar ik graag uw medewerking bij […]

opgave ledenaantal, notitie Platforms, datum ALV

AAN: Alle secretarissen van onze Limburgse leden/koren Het einde van het jaar nadert nu met rasse schreden. Tijd dus om weer om uw medewerking te vragen bij het vaststellen van […]

Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg”, graag uw meedenken

Geacht bestuur, Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende.  U kent onze gemeenschappelijke zorg: onze roemrijke Limburgse mannenkorencultuur kent moeilijke tijden, en zou, als er geen nieuwe initiatieven […]

Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg”, graag uw meedenken

AAN : de besturen van onze Limburgse leden/verenigingen t.a.v. de secretarissen   Onderwerp: het Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg”   Geacht bestuur,   Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het […]

TGV persfoto 1

Optreden Gregorian Voices op 12 november in Maastricht

Laatste nieuws The Gregorian Voices Gregorian meets Pop Maastricht “Vanaf de Middeleeuwen tot het heden” Sinds het voorjaar 2011 is de groep THE GREGORIAN VOICES op tournee in Europa. Het […]

TGV persfoto 1

Optreden Gregorian Voices op 12 november in Maastricht

Laatste nieuws The Gregorian Voices Gregorian meets Pop Maastricht “Vanaf de Middeleeuwen tot het heden” Sinds het voorjaar 2011 is de groep THE GREGORIAN VOICES op tournee in Europa. Het […]

Spelregels aanvragen oorkondes en insignes

AAN: alle secretarissen van onze leden/koren   Beste secretaris,   In de komende maanden worden er bij vele koren jubilea gevierd waarbij trouwe zangers in het zonnetje worden gezet.   Mede […]

Herinnering inschrijving Koordagen 2019

AAN: de besturen van onze Limburgse leden/koren t.a.v. de secretarissen Geacht bestuur, Wellicht ten overvloede willen wij u graag nog eens wijzen op Limburgse Koordagen. Wij kunnen de deelname hieraan […]

Herinnering Koordagen

AAN: de besturen van onze Limburgse leden/koren t.a.v. de secretarissen   Geacht bestuur,   Wellicht ten overvloede willen wij u graag nog eens wijzen op Limburgse Koordagen. Wij kunnen uw […]

UITNODIGING BONDSDAG

Geacht bestuur, Hierbij zend ik u door de uitnodiging voor de landelijke KNZV- Bondsdag, welke gehouden zal worden op 30 maart 2019 in De Bilt. Er is een interessant programma […]

Mannenkoorfestival 2020

Geacht bestuur, Hierbij zend ik u door de brief van heden 7 januair 2019 van het landelijk bestuur over het Mannenkoorfestival 2020, alsmede het inschrijfformulier. Wij bevelen deelname van harte […]

Opgave ledenaantal per 1-1-2019

De jaarwisseling nadert nu heel snel. Zou u mij s.v.p. willen doorgeven het aantal actieve leden van uw koor per 1-1-2019. Dit aantal is van belang voor de jaarlijkse contributieberekening […]

Verslag Najaarsvergadering van 24 november 2018

Aan : de besturen van onze leden/verenigingen  Geachte dames en heren, Hierbij doe ik u toekomen het verslag van onze Najaarsvergadering van 24 november 2018. Met vriendelijke groet, namens het […]

AGENDA Najaarsvergadering KNZV-Limburg 24 november 2018

Geacht bestuur,   Hierbij nodigen wij u uit voor onze najaarsvergadering die wordt gehouden op zaterdag 24 november om 09.30 uur in de Harmoniezaak te Linne. Wij zouden het erg op prijs stellen, […]

Peiling belangstelling landelijkkoorfestival 2020

Aan de Besturen van onze leden/verenigingen  Geachte secretaris, Hierbij treft u aan een brief van het landelijk bestuur van KNZV Deze brief beoogt de belangstelling te peilen voor deelname aan […]

Verslag brainstormsessie

Aan de besturen van onze leden/verenigingen   Geacht bestuur,   In de bijlage treft u het verslag van de ‘brainstormsessie’ aan die wij op 1 september jl. hebben gehouden in […]