Nieuwsbrief KNZV van 16 juli 2020 etc.

AAN: de besturen van onze Limburgse koren

t.a.v. de secretarissen

 

Limburg, 22 juli 2020 

Geachte bestuur, 

1. Bijgaand zend ik u door de Nieuwsbrief van 16 juli 2020 van het landelijk KNZV-bestuur. 

Deze Nieuwsbrief gaat vooral over de besluiten die zijn genomen op de vergadering van de KNZV-Verenigingsraad welke werd gehouden op 27 juni in Zeist. 

Op deze vergadering is de heer Wim Zoet (regio Midden-Nederland) gekozen als de nieuwe landelijk voorzitter. Onze eigen Fer van de Winkel is gekozen als bestuurslid. Fer zal onze regio de komende jaren in het landelijk Algemeen Bestuur vertegenwoordigen.  

2. Het landelijk bestuur heeft samen met de Verenigingsraad een actieplan opgesteld om de mannenkoorzang toekomstbestendiger te maken. In de Nieuwsbrief kunt u lezen met welke onderwerpen de werkgroepen, die nu gevormd gaan worden, zich gaat bezighouden.  

Graag doet het AB een oproep aan bestuursleden en of koorleden om deel te nemen aan één van de werkgroepen. Bent u enthousiast geworden of heeft het uw belangstelling gewekt, dan hoor ik dat graag van u. Ik kan u natuurlijk ook verdere informatie geven.  

‘Samen maken we het KNZV sterker en zetten we de mannenkoorzang weer op de kaart’. 

3. Hebt u trouwens al genoteerd dat we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaan houden op zaterdag 21 november 2020?  

4. Wij hebben nog steeds een vacature in ons eigen Limburgse bestuur. Als u hiervoor interesse heeft of u kent wellicht iemand anders in uw omgeving, wij horen het graag. Ik zal u dan graag nader informeren.  

5. Tenslotte nog een aardig nieuwtje met betrekking tot de BUMA. Omdat in verband met Corona onze zangersactiviteiten noodgedwongen stil lagen, heeft BUMA besloten tot een gedeeltelijke teruggave van de jaarlijkse afdracht. De teruggave bedraagt € 0,98 per actief koorlid (aantallen per 1-1-2020). Uw koor ontvangt deze teruggave NIET rechtstreeks van BUMA, maar dit loopt via onze eigen KNZV-Limburg penningmeester de heer Wim Wittenbernds.  Deze zal het bedrag niet uitbetalen , maar VERREKENEN met de eerstkomende contributienota en dat zal zijn omstreeks 15 augustus aanstaande. 

Het kan zijn dat u binnenkort ook van Buma een bericht gaat ontvangen over dit onderwerp, u weet dan van wanten en hoe wij dit in Limburg gaan oplossen.

Onze vraag is nog: kunt u svp uw eigen penningmeester hierover even informeren. Alvast bedankt.

 

Tot zover,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris  

 

Comments are closed.