Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2020 nummer 3

2016 logo KNZV Limburg

Met verbijstering en verslagenheid hebben wij kennis genomen van  het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid

 

BERT THIMISTER

Hij stond net op het punt om het voorzitterschap van onze Limburgse vereniging als ook het voorzitterschap van het landelijk bestuur op zich te nemen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wij zijn Bert zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen ten behoeve van de Limburgse mannenkoorzang. We wensen zijn familie en zangvrienden veel kracht en sterkte toe in de komende tijd.

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Limburg. Lees meer…

 

Bestuur KNZV Limburg in “Roller-coaster” scenario belandt……………………

Begin maart werd het bestuur van KNZV Limburg geconfronteerd met het plotselinge en onverwachte vertrek van voorzitter Herman Janssen, die tevens landelijk voorzitter was.

Herman was tot dan toe een stuwende kracht binnen onze KNZV organisatie om de regionale verenigingen binnen boord te houden na het vertrek van Noord-Brabant en Zeeland en daarnaast oa. om alle perikelen inzake de Femu in goede banen te leiden.

Terwijl ons bestuur bezig was met de laatste voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020 in Oolderhof te Herten moesten we noodgedwongen ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Toen kwam op 12 maart de boodschap van onze premier Mark Rutten dat met onmiddellijke ingang vanwege de maatregelen door de Coronacrisis alle bijeenkomsten met meer dan 5 personen niet langer werden toegestaan, sluiting van de horeca, waarmee ook sluitingen van gemeenschaps- en buurthuizen werden gelast en diverse overige beperkingen, waaronder het dringende verzoek zoveel mogelijk binnenshuis te blijven en de 1,5 mtr afstand tot elkaar te houden.

Onze koren konden dus niet langer repeteren en ook alle geplande uitvoeringen en overige activiteiten konden daarmee geen doorgang meer vinden.  Een flinke streep door de planning van de koren, waarmee ook veel onzekerheden werden opgeroepen zoals wel of niet doorbetaling van de dirigent. Ook de geplande Algemene ledenvergadering moesten we noodgedwongen tot nader bericht uitstellen. Lees meer…

 

OPROEP voor nieuwe bestuursleden

Op 3 maart hebben wij u geïnformeerd over het aftreden van Herman Janssen als onze voorzitter. Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, had Bert Thimister zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen om Herman op te volgen en wij waren hem daarvoor erg dankbaar. Het heeft helaas dus niet zo mogen zijn, want Bert is ons ontvallen als één van de slachtoffers van Corona.     

Wij zijn nu opnieuw op zoek naar een geschikte opvolger die het voorzitterschap wil overnemen.

Maar dat niet alleen, we missen nu ook nog een extra bestuurslid om het bestuur weer compleet te krijgen op het aantal van 7.

We vragen u beleefd om kandidaten voor één van beide functies onder onze aandacht te brengen. 

Als u graag nadere informatie ontvangt over de vacatures, nodigen wij u uit telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de waarnemend voorzitter Fer van de Winkel   (tel. 06 – 54 93 11 90) dan wel per e-mail:  fervdwinkel@gmail.com .Wij gaan er nog steeds vanuit dat er ook nog een zangersleven komt ná Corona en zijn optimaal gemotiveerd er dan weer fris tegenaan te gaan.

Voor nu wensen wij u alle goeds, zowel voor u zelf als uw naasten!

 

Gevolgen corona-crisis voor betaling dirigent (update 6-4-2020)

Bij de secretaris van KNZV-L kwamen in de afgelopen weken enkele vragen hoe om te gaan met de betaling aan de dirigent nu repetities, optredens, concerten als gevolg van de corona-crisis niet kunnen doorgaan.

De vraag of de dirigent toch doorbetaald dient te worden hangt sterk af van hetgeen met de dirigent is overeengekomen. Inmiddels ben ik een drietal verschillende situaties tegengekomen. De verschillende overeenkomsten en advies van de secretaris leest u hier verder….

                                      

Mannenkoorfestival KNZV september Zeist uitgesteld

Na rijp beraad heeft de werkgroep MKF2020 vandaag geconcludeerd dat het organiseren van het mannenkoorfestival in september a.s. niet gaat lukken. 

Enerzijds wordt de tijdspanne die overblijft voor de organisatie van het festival erg kort en anderzijds is er geen zicht op wanneer koren weer kunnen beginnen met repeteren en het opnieuw opstarten van hun organisatie. Lees meer…

 

Nieuwe ambassadrice  Stichting Vocallis

Naast het positieve nieuws over de bestuursuitbreiding bij de Stichting Vocallis hebben we nog meer goed nieuws te melden. Wij hebben Nancy Deusings benaderd en bereid gevonden om ambassadrice te worden van Festival Vocallis. We kennen Nancy natuurlijk van haar fantastische optreden, afgelopen festivaleditie in De Kopermolen in Vaals. Toen zong ze de sterren van de hemel, samen met enkele leerlingen van haar Talenten Vocal School uit Geleen en onder muzikale begeleiding van haar partner Peter van Kempen en hun jongste zoon Casper. Wat hebben wij genoten die zondagochtend!!!  Lees meer…

 

Nieuws van VNK – Huis voor de Kunsten Limburg opent Corona Hulploket

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook de sector die wij een warm hart toedragen: de cultuursector. De gevolgen zijn ingrijpend en daarom staat het Huis als koepel voor de kunsten en het erfgoed op frequente basis in contact me diverse belanghebbenden.

Het Huis vindt het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen, daaropvolgend concrete plannen te maken om de Limburgse cultuursector de juiste hulp aan te kunnen bieden. De opgehaalde informatie dient daarnaast als onderlegger bij verschillende bestuursorganen.

Om een volledig beeld te krijgen van de coronacrisis-impact heeft het Huis informatie nodig van de Limburgse cultuursector. Het Huis roept daarom personen (professionals én vrijwilligers) die werkzaam zijn in de kunsten of binnen erfgoed op om verhalen te delen via het speciaal ingerichte Corona hulploket.

Lees meer…

 

Comments are closed.