NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG DECEMBER 2020.

Maastricht, 21-12-2020

Geachte koorsecretaris,

Hierbij ontvangt u in bijlage de nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020.

Verder ontvangt u in bijlage de begroting van KNZV Limburg voor 2021, deze had u nog tegoed van ons.

Algemene Ledenvergadering:

In November ontving u van ons de stukken voor de ALV die wij dit jaar helaas niet hebben kunnen houden vanwege de corona omstandigheden, te weten

 • kandidaatstelling voorzitter Fer van de Winkel en de 2 nieuwe
 • bestuursleden Olaf Schouten en Leo Zeegers.
 • Notulen jaarvergadering 2019
 • Financieel jaarverslag 2019
 • Verslag kascontrolecommissie

Wij vroegen u voor of uiterlijk op 15 november te willen reageren.

Er hebben 6 van de 64 koren direct gereageerd en de overige koren gaan akkoord, immers bij geen reactie mocht het bestuur van een akkoord uitgaan van de toegezonden stukken en instemming van de benoemingen, waarvoor onze dank.

Aangezien de overige koren dus niet hebben gereageerd, beschouwen wij dit als akkoord met de jaarstukken en de voordracht van de bestuursleden.

Wij hopen overigens dat wij in 2021 wel weer een fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen houden.

Overigens heeft zich wel een nieuw bestuurslid aangemeld, nl Martin Diederen, een oude bekende, hij is bestuurslid van KNZV Limburg geweest van 2006 t/m 2015, Martin is lid van het mannenkoor Si-Tard uit Sittard. Wij dragen hem voor als bestuurslid en zullen hem officieel benoemen tijdens de eerstvolgende ALV.  Tot dan draait Martin alvast mee in het bestuur.

Bestuur samenstelling:

Tijdens onze bestuursvergadering van 9 december zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld.

 • Waarnemend voorzitter        Fer van de Winkel
 • Vice voorzitter                         Leo Zeegers
 • Secretaris                                 Fer van de Winkel
 • 2e secretaris                            Olaf Schouten
 • Penningmeester                     Wim Wittenbernds
 • Bestuurslid                              Jan Besouw
 • Bestuurslid                              Will Selen
 • Aspirant Bestuurslid              Martin Diederen

Leo Zeegers en Martin Diederen hebben zich tevens beschikbaar gesteld als lid voor de Verenigingsraad KNZV.

Afgesproken is dat wij op zoek gaan naar een definitieve voorzitter eventueel van buiten de verenigingen, Fer van de Winkel houdt de benoeming tot voorzitter nog even aan en blijft waarnemend voorzitter. Hij neemt de functie van secretaris op zich omdat daar geen gegadigden voor waren en het secretariaat te belangrijk is om onbezet te blijven.

Olaf Schouten verzorgt de coördinatie van de jubilea in verband met het vermoedelijke langdurige herstelproces van Will Selen die momenteel verblijft in het Zorghotel te Roermond.

Leo Zeegers neemt de PR onder zijn hoede samen met Jan Besouw.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter en secretaris KNZV Limburg

Bijlagen:         nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020
begroting van KNZV Limburg voor 2021.

Bijlage:

Begroting 2021 versie 19-12-2020

Comments are closed.