NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG 30-10-2021

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG 30-10-2021

Geachte koor secretaris,

Graag uw aandacht voor het volgende:

1.  Verzoek Kamer van Koophandel om UBO functionarissen op te geven.

Wellicht heeft u ook reeds een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen dat uw vereniging wettelijk verplicht is voor opgave van de UBO’s zijnde de bestuurders die namens uw vereniging als bestuurder staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Op de website van de Kamer van Koophandel wordt vermeld dat een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geen opgave van UBO’s hoeft te doen, maar de meeste verenigingen zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarbij de ingeschreven bestuurders allen gezamenlijk bevoegd zijn met andere bestuurders. Controleer hiervoor in elk geval de statuten en de inschrijving bij de KvK van uw vereniging in deze.

Indien dit zo is dan dient u alle bij de KvK ingeschreven bestuurders van uw vereniging aan te melden als UBO bij de KVK.  U  kunt dit doen op de website van de KvK op www.kvk.nl/ubo.

2.  Euro concert 2022:

Tijdens onze laatst gehouden ALV van 9 oktober jl. deelden wij u mede in het najaar 2022 een Euro concert te willen organiseren met KNZV koren, uit elk rayon één koor.

Wij hebben ons als bestuur tijdens onze laatst gehouden bestuursvergadering dd. 27-10 nog eens verdiept in dit voorstel en zijn na diep beraad tot de conclusie en beslissing gekomen dat wij dit concert niet gaan organiseren.

Onze motivatie bij deze beslissing is dat het organiseren van een dergelijk omvangrijk en hoogstaand concert een te grote opgave is voor ons bestuur, waarin heel veel tijd en energie in gaat zitten, bovendien wordt het te verwachten financiële plaatje te groot en zal een te groot beslag nemen op onze financiële middelen. Kortom, het risico is te groot voor KNZV Limburg.

KNZV Limburg wilt zich beperken tot hun kerntaken, te weten, ontzorgen, ondersteunen en stimuleren van de Limburgse Mannenkoren.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
secretaris KNZV Limburg

Comments are closed.