Beeker Liedertafel
Blericks Mannenkoor
Brunssums Mannenkoor
Chèvremonts Mannenkoor 1912
DSM Sabic
Die Sevensanghers
Geleens Mannenkoor Mignon
Genneps Vocaal Ansemble
Geulklank
Grubbenvorster Mannenkoor
KKM_St_Lambertus
Koninklijk Roermonds Mannenkoor
Koninklijke Zangvereniging Maastrichter Staar
Koninklijke Zangvereniging Venlona Venlo
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
Maasbrees Mannenkoor
Mannenkoor Borgharen Maastricht
Mannenkoor St.Caecilia Linne 2016
Meerssens Mannenkoor
Meijels Mannenkoor
Pancratius
Reuvers Mannenkoor
Sittards Mannenkoor SI-TARD
Venloos mannenkoor de Meulezengers
VenraysMannenkoor
ZV Oranje Schinveld

REGELING INZET KNZV AMBASSADEURS BIJ LEDENWERFACTIES KOREN

Bij ledenwerfacties van koren is het mogelijk een van onze KNZV ambassadeurs in te zetten,

het KNZV-Limburg zal ondersteuning hieraan bieden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De aanvraag tot ondersteuning wordt tenminste 6 weken voor de activiteit aangevraagd bij de secretaris van KNZV-Limburg
  2. In de aanvraag is een beknopte begroting van de kosten opgenomen en is aangegeven hoe het publiek wordt bereikt en hoe de opvang van de aspirant-leden die de actie heeft opgeleverd is geregeld.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan zal KNZV-Limburg de volgende ondersteuning beschikbaar stellen:

  • Ondersteuning en advies, als er behoefte aan is, met betrekking tot de te voeren PR activiteiten waarbij ook onze sociale media kunnen worden ingezet.
  • Een financiële tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van de KNZV ambassadeur ad € 250,-, na overlegging van een kopie van de factuur, zodat de resterende kosten van de ambassadeur voor het koor, voor het jaar 2018, € 150,- bedragen (max. 1 keer per jaar per koor).

N.B.: De vergoeding die de KNZV-ambassadeur voor dit specifieke werk ontvangt is een vast bedrag all-in (incl. voorbereiding/uitvoering en evaluatie). De hoogte ervan wordt geregeld in de overeenkomst die het KNZV met de ambassadeur sluit.

Verder is van belang te weten dat de financiële ondersteuning voor de inzet van de KNZV ambassadeur in enig begrotingsjaar stopt als het budget voor dat jaar verbruikt is.

Tot slot is van belang te vermelden dat het organiserend koor verantwoordelijk is en blijft voor het maken en nakomen van alle contractuele verplichtingen die zo’n ledenwerfactie met zich meebrengt.