Masterclass dirigenten niet van start

Vanwege geringe belangstelling gaat de geplande Masterclass voor dirigenten voorlopig niet door. Het bestuur van KNZV Limburg bekijkt in overleg met onze muziekadviseur op welke wijze toch een opleiding voor dirigenten voor mannenkoren gerealiseerd kan worden.

Wij hopen u op korte termijn hierover te informeren. 

2 x Een nieuw Lid van Verdienste

Zoals al in de voorjaarsvergadering aangekondigd zijn Nic Wijnen en Emiel van Helsland beiden officieel tot Lid van Verdienste van KNZV Limburg benoemd.
Voorzitter Herman Janssen reikte aan beide heren de oorkonde uit tijdens een geanimeerd etentje in Roermond. (foto's Lambert Joosten)

Emile van HelslandEmile van HelslandNic WijnenNic Wijnen

Geen subsidie meer voor stemvorming

Als gevolg van het aflopen van de regeling "motie volkscultuur Limburg" wordt duidelijk dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om financiële steun te krijgen. Daarom is de volgende melding naar de koorbesturen gegaan:

Bij deze delen wij u mede dat het VNK per 1 januari 2016, stilzwijgend, de stimuleringsbijdrage heeft afgeschaft.
Het KNZV was hier niet van op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
Lenie Berben, secretaris KNZV-Limburg