Nieuwe voorzitter KNZV Nederland

Tijdens de vergadering van de Verenigingsraad en het Algemeen Bestuur op 21 april j.l. is Herman Janssen, voorzitter KNZV Limburg benoemd tot landelijk voorzitter.

Aftredend conform statuten (volledige termijn uitgediend) was Adrie Bout die bedankt werd voor zijn inzet als voorzitter en vice voorzitter, hetgeen vergezeld ging met enkele flessen wijn.

Comments are closed.