Nieuwe samenstelling van het bestuur

De zoektocht naar een nieuwe secretaris heeft succes gehad. Henk Clevers heeft zich na een korte oriëntatie bereid beschikbaar gesteld als kandidaat. Het bestuur is daarmee verguld en vraagt de vergadering deze kandidaat te benoemen hetgeen bij acclamatie plaats vond.

Van de 3 aftredende bestuursleden waren er 2 herkiesbaar en werden benoemd, n.l. Wim Wittenbernds en Luc Dupuits.

Lambert Joosten heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Voorzitter Herman Janssen bedankte Lambert voor zijn unieke inbreng en opvatting over PR. Stimulering van de zangers met name door de digitale nieuwsbrief stond daarbij centraal. Jammer dat er na 1 termijn een einde komt aan deze periode. Het bedankje werd vergezeld door een fles wijn.

Er is nu wel een vacature voor een bestuurslid PR. 

 Bestuurssamenstelling 1  Bestuurssamenstelling 2

Comments are closed.