Nieuwe Privacy wet

Privacybescherming verplicht vanaf 25 mei 2018
  
Koornetwerk Nederland, de landelijke vocale koepelorganisatie, waarschuwt dat elke organisatie (dus ook jouw koor!) verplicht is om met ingang van 25 mei persoonsgegevens te beschermen, op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Het gaat om alle digitaal of analoog geregisteerde gegevens, dus ook naw-gegevens van dirigent, bestuursleden, choreograaf, etc. en daarmee verband houdende documenten zoals afschriften van paspoorten, getuigschriften, cv’s, sollicitatiebrieven, etc.  Koornetwerk Nederland heeft een fact sheet gemaakt met een stappenplan en een vragenlijst om te toetsen of je aan alle voorwaarden voldoet. Deze documenten vind je op de website van Koornetwerk Nederland. Daar staat ook een concept overeenkomst op voor eventuele afspraken met derde partijen als je koor persoonsgegevens voor een specifiek doel aan zo’n derde partij ter beschikking stelt. 

Comments are closed.