Ledenlijst_2

Module

153Koorfoto’smod_slideshowck

Ontbreekt uw foto in de presentatie op de voorpagina? Lees dit artikel.

Het KNZV-Limburg hanteert Рi.v.m. het grote aantal leden Рeen rayonorganisatie. Onderstaand vindt u Рingedeeld naar rayon Рeen overzicht van de Limburgse mannenkoren die bij de vereniging zijn aangesloten. De rayon-coördinator (lid van een koor met de vetgedrukte plaatsnaam) is uw aanspreekpunt voor rayonzaken.

{source}

<p class=”error” align=”center”><br/><p>Door in de lijst op de naam van een koor te klikken kunt u de website van het koor bezoeken. Koren zonder website (naam in zwarte tekst) zijn via email bereikbaar.<br /><i><small>N.B.: Sommige koren beschikken over een Facebook pagina.</small></i></p><hr />

{/source}

Module

190Rayonbegeleidingmod_pagebuilderck

{source}
<?php

// no direct access
defined( ‘_JEXEC’ ) or die( ‘Restricted access’ );

include ‘ledenadmi/db.php’;
$result = mysqli_query($link, “SELECT sum(ledental) as totaal FROM leden WHERE lidnummer <> 101 “);
if($result === FALSE) {
echo “Teller ophalen mislukt”;
}else{
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo “<p class=’signaal’>Aantal via deze koren aangesloten leden per 1-1-” . date(“Y”).”: “.number_format($row[’totaal’],0,’,’,’.’) . “</p>”;
}
}
?>
<div>
<table class=”table table-bordered” border=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%”>
<tr>
<td valign=”top” width=”50%”>
<table class=”table table-bordered” cellpadding=”10″>
<tr>
<td valign=”top”>
<?php
for ($i=1; $i <= 4; $i++) {
$sql = mysqli_query($link, “SELECT * FROM rayons WHERE r_nr = ‘” .$i. “‘”);
$row = mysqli_fetch_row($sql);
echo “<h3>Rayon “.$row[1]. ” – “.$row[2].”</h3>”;
echo ‘<p>Rayon-co&ouml;rdinator: ‘;
echo JHtml::_(‘email.cloak’, $row[5], 1, $row[4], 0).”</p>”;

$regels=0;
$sql = mysqli_query($link, “SELECT volnaam, koorplaats, lidnummer, webadres, email FROM leden WHERE rayon = ‘” .$i.”‘ ORDER BY volnaam”);
while ($data = mysqli_fetch_array($sql)){
$href=””;
if ($data[‘webadres’]) {
$href = “<a href='”.$data[‘webadres’].”‘>”.htmlspecialchars($data[“volnaam”]).”</a> – “;
} else {
echo htmlspecialchars($data[“volnaam”]);
echo JHtml::_(‘email.cloak’, $data[‘email’], 1, ‘ e-mail ‘,0);
}
if ($data[‘lidnummer’] == $row[3]){
echo “<b><font color=navy>”.$href.$data[‘koorplaats’].”</font></b><br>”;
}else{
echo $href.$data[‘koorplaats’].”<br>”;
}
$regels++;
}
for ($x=$regels; $x<1; $x++){
echo ” <br />”;
}
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<!– tweede kolom –>
<td valign=”top” width=”50%”>
<table class=”table table-bordered” cellpadding=”10″>
<tr>
<td valign=”top”>
<?php
for ($i=5; $i <= 7; $i++) {
$sql = mysqli_query($link, “SELECT * FROM rayons WHERE r_nr = ‘” .$i. “‘”);
$row = mysqli_fetch_row($sql);
echo “<h3>Rayon “.$row[1]. ” – “.$row[2].”</h3>”;
echo ‘<p>Rayon-co&ouml;rdinator: ‘;
echo JHtml::_(‘email.cloak’, $row[5], 1, $row[4], 0).”</p>”;

$regels=0;
$sql = mysqli_query($link, “SELECT volnaam, koorplaats, lidnummer, webadres, email FROM leden WHERE rayon = ‘” .$i.”‘ ORDER BY volnaam”);
while ($data = mysqli_fetch_array($sql)){
$href=””;
if ($data[‘webadres’]) {
$href = “<a href='”.$data[‘webadres’].”‘>”.htmlspecialchars($data[“volnaam”]).”</a> – “;
} else {
echo htmlspecialchars($data[“volnaam”]);
echo JHtml::_(‘email.cloak’, $data[‘email’], 1, ‘ e-mail ‘,0);
}
if ($data[‘lidnummer’] == $row[3]){
echo “<b><font color=navy>”.$href.$data[‘koorplaats’].”</font></b><br>”;
}else{
echo $href.$data[‘koorplaats’].”<br>”;
}
$regels++;
}
for ($x=$regels; $x<1; $x++){
echo ” <br>”;
}
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

{/source}

Comments are closed.