Aanmelden jubilea

Uitsluitend voor jubilarissen van de leden van koren die aangeloten zijn bij het KNZV-Limburg.

Het aantal jaren, dat een koorlid ook bij andere aangesloten koren heeft gezongen, mag meegerekend worden.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een speld met bijbehorende oorkonde moet de jubilaris 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn. Voor jubilarissen, die langer lid zijn, kan eventueel een oorkonde aangevraagd worden. Aan spelden en oorkonden zijn geen kosten verbonden.

Een vervangende speld kan aangevraagd worden en kost € 7,50, inclusief porto en wordt pas verzonden na overmaking van dit bedrag naar rekening NL 66 RABO 0300 659 776 t.n.v. KNZV-Limburg te Venlo.

Uw aanmelding dient minimaal 3 maanden voor de uitrijkingsdatum ingeleverd te zijn. Per 3 jubilarissen één formulier inzenden.

Veel jubilarissen? Aanvragen per post kan ook: stuur de vereiste gegevens naar de coördinator spelden en oorkondes Will Selen.

Hulp nodig?
Lees de toelichting bij de vragen door uw cursor boven het vraagteken te houden dat achter de vraag staat.


*Vereiste informatie.

Naar dit adres verzenden wij het materiaal
Van eerder bedoeld verzendadres
Wij zullen uw verzoek zorgvuldig in overweging nemen, maar met ruim 70 koren kan er wel eens een agenda probleem ontstaan !

Het betreft aanvragen voor jubilarissen van bij het KNZV-Limburg aangesloten koren. Het aantal jaren, dat een koorlid ook bij andere aangesloten koren heeft gezongen, mag meegerekend worden. Vanaf 70 jaar wordt uitsluitend een oorkonde uitgegeven.

De naam die hier opgegeven wordt zal door ons worden verwerkt. U kiest zelf voor uitsluitend de voorletters of de voornaam.