Aanmelden jubilea


Uitsluitend voor jubilarissen van de leden van koren die aangesloten zijn bij het KNZV-Limburg.

Het aantal jaren spelden zijn er voor jubilarissen, welke 25, 40, 50, 60, 65, 70 jaar lid zijn van het KNZV. In voorkomende gevallen bij een nog langer lidmaatschap zou ik, op uw verzoek, een oorkonde kunnen aanmaken, echter zonder begeleiding van een speld. Aan spelden en oorkonden zijn geen kosten verbonden.

Een vervangende speld kan aangevraagd worden en kost € 7,50, inclusief porto en wordt pas verzonden na overmaking van dit bedrag naar rekening NL 66 RABO 0300 659 776 t.n.v. KNZV-Limburg te Sittard.

Uw aanmelding dient minimaal 3 maanden voor de uitreikingsdatum ingeleverd te zijn. Per 3 jubilarissen één formulier inzenden.

Veel jubilarissen? Aanvragen per post kan ook: stuur de vereiste gegevens naar de coördinator spelden en oorkondes aan Will Selen.

Klik hier voor spelregels voor de aanvraag van spelden en oorkondes

[caldera_form id=”CF5fc94aa39ab90″]